De projectenfabriek verbindt veenkoloniaal initiatief

Het doel van De Projectenfabriek is om wensen in de regio verder te brengen.

De Veenkoloniën. Oorspronkelijk een gebied van onafhankelijke ondernemers, avontuurlijke pioniers, van mensen die hun zaakjes zelf wel regelen. Die wars zijn van bemoeienis van buiten. En dat laatste is volgens de Veenkolonialen de afgelopen decennia te veel gebeurd. Niet voor niets start de ‘ontwerpopgave voor de Veenkoloniën’ met de prikkelende aftrap: “Heren topontwerpers blijf thuis. De regio is aan zet!” Wij werken dan ook geen ruimtelijke ontwerpopgave voor de Veenkoloniën uit, noch bieden wij kant-en-klare toekomstperspectieven. Wij kiezen voor een methodiek die inwoners en ondernemers in de regio uitdaagt hun eigen (lang gekoesterde) wensen te realiseren, en ruimte biedt om op alle schaalniveaus samen te werken aan de toekomst van de Veenkoloniën!

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: Companen, Arnhem: A.F. Klouwen, G. Wiebing,
L. Dekkers, J. de Witte

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen