Mensen bepalen het resultaat

Het doel van deze inzending is om de leefwaarheid te versterken door een constructieve samenwerking tussen alle partners uit de regio.

Het zijn mensen die bepalend zijn voor resultaat. Om iets te bereiken heb je deze mensen nodig. Het is daarom cruciaal samen met je partners aan de slag te gaan. Zeker bij een thema als leefbaarheid dat de bevolking zo direct raakt. Het verleden heeft bewezen dat er in de Veenkoloniën voldoende kwaliteit is. Betrokkenheid en ondernemersgeest, dit talent moet nog meer worden aangesproken. Draagvlak is hierbij onvoldoende, streef naar commitment! Partijen moeten zich gebonden voelen aan de plannen en acties die gezamenlijk worden bepaald.

Ambitie
Een methodiek moet ergens toe leiden. Voor ons staat het versterken van de leefbaarheid hierin centraal. Laat de Veenkoloniën weer tot bloei komen! Bloeien betekent een krachtige ontwikkeling vertonen. Het effect van deze ontwikkeling is een positieve spiraal waarin partijen constructief samenwerken aan nieuwe ideeën en kansen die elkaar continue versterken.

Methodiek
Wij hebben een aanvalsplan bedacht om de samenwerking tussen alle partners vorm te geven. Een methodiek die vertrekt vanuit de ambitie om de leefbaarheid
te versterken en waarbij de partners uit de regio weer hun eigen verhaal schrijven. Ons voorstel bestaat uit een aantal inhoudelijke basisprincipes en een procesaanpak.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
Beeckk adviseurs, Eindhoven: Frank Engelen, Sjoerd Swinkels
Monique van der Linden Fotografie, Monique van der Linden
Treep Advies, Dorien Treep

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen