VeenDynamiek

Het doel van deze inzending is om vanuit het individu een nieuwe dynamiek in gang te zetten.

Veendynamiek voorziet in beweging middels de methodiek van de Veencorporatie. Deze is randvoorwaarde om op korte en langere termijn beweging te creëren naar persoonlijke comfortzones en deze beweging te koppelen aan autonome ontwikkelingen op het gebied van energie, water en landbouw. Door krimp op deze manier te begeleiden kan in de Veenkoloniën ruimtelijke kwaliteit worden versterkt en gecreëerd.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: Buro MA.AM (Zwolle)

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen