Nait soezen moar doun!

De gedachte achter deze inzending is dat de overheid niet langer de bedenker en uitvoerder van plannen is, maar de bevolking zelf.

Er zijn de afgelopen jaren door verschillende partijen plannen ontwikkeld voor de Veenkoloniën. Echter, geen enkel plan is uitgevoerd, en ook de bevolking is nooit bij de planvorming betrokken geweest. Sterker nog, uit onze gesprekken is gebleken dat de meeste bewoners van de Veenkoloniën niet eens wisten dat er plannen zijn gemaakt voor hun regio. De problemen die aan de Veenkoloniën zijn toegeschreven, worden door de mensen in het gebied vaak niet herkend. En men maakt zich niet druk over verdienmodellen en comfortzones. De krimp van de bevolking, dat vindt men wel zorgwekkend, omdat die tot veranderingen binnen de
dorpsgemeenschappen kan leiden. De voetbalclub, de harmonie, de school en de kerk spelen een belangrijke sociale en maatschappelijke rol. Die functies willen mensen niet kwijt. Voor de boodschappen daarentegen wil men best een paar kilometer rijden. De mensen hebben weinig vertrouwen in de overheid. Bovendien staan ze zelf wel hun mannetje, zoals blijkt uit de anekdote van Harmen uit Alteveer: “Vorig jaar hebben we de gemeente gevraagd om een fietspad langs een onveilige weg. De gemeente keurde dat af, toen hebben we het fietspad
zelf maar aangelegd. Zo gaat dat hier”. Dat is niet alleen de mentaliteit van de meeste inwoners van de Veenkoloniën, het is ook de kern van ons plan. Niet voor niks is ons motto “Nait soezen moar doun!”, vrij vertaald “genoeg gepraat, nu aan de slag!”.

Wij nemen in ons plan de pioniersmentaliteit van de bevolking en de gemeenschapszin als uitgangspunt. De overheid is niet langer de bedenker en uitvoerder van plannen, maar de bevolking zelf. Die kan dat namelijk veel beter en sneller. Voor de overheid is een rol op een ander schaalniveau weggelegd: het ontwikkelen van een duurzame oplossing voor het watersysteem op het
niveau van de gehele Veenkoloniën en een oplossing voor de vertragende regelgeving in met name bestemmingsplannen. Krimp in deze regio zien wij als een gegeven. Het biedt echter ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, die de werkgelegenheid en leefbaarheid in de Veenkoloniën positief kunnen beïnvloeden.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
SAB, Arnhem: Arjan van der Laan, André Cools (jvg),
Anneke van Sonsbeek, Barbara van Dijk, Rimbaud Lapperre,
Jurian Heerink (jvg), Tim Strikers, Jaap Margry,
Marjo van Lierop (jvg), Wim Lavooij, Jos van der Mark

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen