Onze machine

Het doel van deze inzending is om de kans op succesvolle ontwikkelingen in de Veenkoloniën te vergroten en realistischer te maken.

De strategie ‘Onze machine’ bestaat simpelweg uit het verzamelen van ideeën, wensen en initiatieven van de gebruikers van de Veenkoloniën. Ideeën, wensen en initiatieven die van elkaar kunnen profiteren worden vervolgens gecombineerd. Op deze wijze is de kans op succesvolle ontwikkelingen in de Veenkoloniën niet alleen veel groter, maar vooral veel realistischer.

Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt in verschillende dorpen en linten een leegstaand gebouw gebruikt als Koppelhuis. Bewoners, ondernemers en bezoekers kunnen hun wens, idee of initiatief hier inbrengen. Het Koppelhuis huisvest de Koppelaar. De Koppelaar verzamelt en labelt samen met de gebruikers hun wensen, ideeën en initiatieven. Wensen, ideeën en initiatieven die van elkaar kunnen profiteren worden gecombineerd. Vervolgens bekijkt de Koppelaar samen met de groep gebruikers hoe de initiatieven het best binnen het bestaande raamwerk van de Veenkoloniën passen.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
De Stuurlui stedenbouw, Amsterdam: Frank de Volder (jvg), Marijke Bruinsma (jvg), Rob Brink (jvg), (afgestudeerd/student AvB Amsterdam)

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen