Made in de Veenkolonien

Het doel van deze inzending is om de economische zekerheid en veilige leefomgeving van het gebied te versterken.

De aanpak van ‘Made in de Veenkoloniën’ richt zich op twee hoofdthema’s: vitale
ondernemende linten en agro-industriële hotspots.

Voor beide thema’s richten we ons weliswaar op een andere doelgroep maar qua aanpak is er gelijkenis. Beide thema’s kennen een afzonderlijke kwartiermaker welke als aanjager & verbinder fungeert. Achter de kwartiermaker staat een bredere stuurgroep welke bestaat uit mensen met voelhoorns op het thema.

Voor de linten gaat het er om te communiceren met de lokale bewoners, via buurtbijeenkomsten, de regionale pers, via de keukentafel als het moet. De kwartiermaker moet ‘aanwezig en zichtbaar’ zijn in het gebied en gemakkelijk benaderbaar zijn.

Voor de agro-industriële hotspots is de doelgroep de agro-industrie en kennissector. Dit waaiert uit over geheel Nederland en zelfs daarbuiten. De kwartiermaker moet hier goede contacten hebben in de agro-industrie, groene chemie en industrie en de kenniswereld en indien mogelijk ook met investeerders. Ook hier is er een stuurgroep met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen, provincie en EL&I. Communicatie vindt hier plaats via symposia, gesprekken, uitzetten van pilots, lobby bij bedrijfsleven etc.

Bijzonder onderdeel van de communicatie zien we in het genereren / oproepen van de kracht van de buitenwereld. Zowel in de linten als op het agrocluster heeft het gebied het nodige in de aanbieding. Om dit aan elkaar en aan de buitenwereld te laten zien wordt er jaarlijkse manifestatie Made in de Veenkoloniën georganiseerd. Ondernemers uit de agroindustriële hotspots en het MKB en burgers uit de linten ontmoeten elkaar daar en laten hun nieuwste producten en innovaties zijn. Interessante kruisbestuivingen tussen grooten midden/kleinbedrijf zullen er ontstaan en de Veenkoloniën geeft zijn visitekaartje af. Hoogtepunt van de manifestatie is de uitreiking van de Made in Veenkoloniën Award aan de meest innovatieve ondernemer of burger. Uit een vijftal genomineerden bepaalt het
publiek wie de winnaar wordt.

Kortom we willen mensen en bedrijven uitdagen daar hun kans mee te grijpen. De
kansen willen we naar voren brengen via oproepen in de krant, internet en sociale media. Hieronder is een voorzet gedaan hoe we dat voor ons zien……

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
ROM3D, Hengevelde: Willem Rienks, Rik Olde Loohuis
Alterra Wageningen UR, Edo Gies
Roosemalen en Savelkoul, Utrecht: William Roosemalen,Allyson Mannsur
VPXDG, Amsterdam: Ruut van Paridon, Karen de Groot
Zelfstandig, Liezelotte Nagtegaal

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Landbouw
Water

Bijlagen