7sprong

Het doel van deze inzending is comfortabel leven met minder middelen, minder mensen, minder overheid en minder plannen.

Comfortabel leven met minder middelen, minder mensen, minder overheid, minder plannen. Deze trendbreuk is de uitdaging die de inwoners van de Veenkoloniën ons meegeven. We zoeken het antwoord in verbinden en combineren van mensen en productiemiddelen, wat leidt tot bespaarmodellen naast verdienmodellen. Urgente kwesties brengen ondernemende mensen in beweging. Voor burgers zijn dat stijgende kosten voor energie en mobiliteit. Voor boeren de dalende landbouwsubsidies met verplichte tegenprestaties in de vorm van 7% areaal voor publieke doelen. Wat begint als samenwerking uit welbegrepen eigenbelang groeit uit tot meer gezamenlijkheid, meer onafhankelijkheid, meer gebiedskwaliteit en meer persoonlijk comfort.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door:
Terra Incognita, Utrecht: Frank stroeken, Jan Maurits van Linge, Sander van der Helm. WING, Wageningen: Jannemarie de Jonge, Rianne Knoot, Ruth Dobbelsteen. M.m.v. Jurgen van der Heijden, Philine Krosse, Robert Arends.

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen