InnovatieVeenkoloniën

Het nieuwe Europese landbouwbeleid gaat voor grote veranderingen zorgen in de Veenkoloniën. Om tijdig op die veranderingen in te kunnen spelen hebben een groot aantal regionale partijen waaronder Agenda voor de Veenkoloniën, LTO Noord, AVEBE, ANOG/AND hun verantwoordelijkheid genomen en gezamenlijk het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 opgesteld (Lees hier: Update 2014). Doel van dit programma is om vanuit de bestaande kracht en dynamiek aan vernieuwing en versterking te werken van het gehele agro-complex in de Veenkoloniën. Met dit programma wordt voor ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd in innovaties in de veenkoloniale landbouw. Inmiddels zijn er  met toepassing van de POP3-regeling een groot aantal projecten in uitvoering. 

Op de website www.innovatieveenkolonien.nl vindt u meer informatie over deze projecten. Tevens kunt u op deze website terecht voor gegevens van contactpersonen, maar ook voor nieuws en agenda-items. Voor meer informatie over de InnovatieVeenkoloniën kunt u contact opnemen met Rink Vegelin, Telefoon: 06-15027155 of e-mail: rink@innovatieveenkolonien.nl