Oogst Kenniswerkplaats Veenkolonien 2012-2013

De kenniswerkplaats is een schakel tussen vraagstukken uit de regio van ondernemers/overheid tussen (groen) onderwijs en onderzoek. De kenniswerkplaats sluit aan bij het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën en de Agenda voor de Veenkoloniën.

In de bijlage de publicatie "Oogst Kenniswerkplaats Veenkoloninen 2012-2013" waarin ingegaan wordt op de programma's en waar alle benodigde informatie over de Kenniswerkplaats weergegeven wordt.