Duurzame energie

Eén van de speerpunten van de Agenda voor de Veenkoloniën waar al eerder over is geschreven is het thema energie. De Agenda voor de Veenkoloniën, gemeente AA & Hunze en de Kenniswerkplaats veenkoloniën werken nog steeds hard aan dit thema. Dit doen de partijen door invulling te geven aan een initiatief voortkomend uit een inzending van de EO Wijersprijsvraag. Hieruit is het energiebureau ontstaan gericht op lokale duurzaamheid. Lees verder en bekijk de documenten met resultaten. 

Lees verder...

Samenwerking akkerbouw – veehouderij

De opvatting bestaat dat opbrengstverhoging en/of verbetering van duurzaamheid en/of verlaging van de kosten in de agrarische sector kunnen worden gerealiseerd door samenwerking. In de praktijk wordt er slechts in beperkte mate samengewerkt. De vraag is daarom of de veronderstelling juist is en zo ja, hoe groot die potentiële voordelen dan zijn. En als die voordelen er zijn, waarom wordt er dan slechts in beperkte mate samengewerkt.

Lees verder...

Opbrengstverhoging

Het oude gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) heeft voor het traditionele veenkoloniale  bouwplan geleid tot bovengemiddeld hoge historische bedrijfstoeslagen. Als vanaf 2014 de zogenaamde ‘flat rate’ ingevoerd wordt zullen alle boeren in Nederland voortaan hetzelfde steunbedrag per ha krijgen. Het boereninkomen in de Veenkoloniën zal dramatisch dalen als het de bedrijven niet lukt deze verlaagde ha-steun op een andere manier te compenseren. Dit zou kunnen via opbrengstverhoging van bestaande teelten, de teelt van andere, hoog salderende gewassen, kostenverlaging en/of via marktprijzen.

Lees verder...

Het veranderende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

In april 2012 heeft de EU een biodiversiteitbeleid aangenomen, wat geleid heeft tot het aanpassen van o.a. het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU. De verandering worden in 2013 vastgesteld. In de voorstellen gaat de vaste hectaresteun m.i.v. 2015 gedeeltelijk vervallen. In plaats daarvan komen gelden beschikbaar voor verduurzaming en vergroening. Voor agrarische bedrijven zal dit een gedeeltelijke omschakeling van de bedrijfsinrichting vragen.

Lees verder...

Dorpsenergieplan

 

 

Persbericht: 23 mei 2013 - Kenniswerkplaats Veenkoloniën brengt op succesvolle wijze studenten, docenten en regionale partijen samen in actuele projecten uit de regio. Rosalie Rooze, manager Kenniswerkplaats Veenkoloniën: “De actieve samenwerking tussen de regio en studenten in deze projecten zorgt voor veel nieuwe inzichten: alle betrokkenen brengen kennis in en leren van elkaar. Voor zowel het onderwijs als de regio een heel leerzame en waardevolle ervaring.” 

Lees verder...