Landbouw

Tijdens de Netwerkbijeenkomst Veenkoloniën op 14 september jl. is het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën door professor Rudy Rabbinge overhandigd aan de heer Jaap Verhulst, directeur Regionale zaken van het Ministerie van EL&I, die staatssecretaris Bleker verving. In dit programma zijn diverse ambities opgenomen waarmee de landbouw in de regio per 2020 zonder extra overheidsondersteuning toe kan. De ambities worden verwezenlijkt door concrete projecten. Het innovatieprogramma vloeit voort uit het advies dat de Commissie Landbouw veenkoloniën eerder dit jaar uitbracht.

Meer informatie over de netwerkbijeenkomst leest u hier.

Om een vliegende start te kunnen maken met het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën zijn afspraken gemaakt tussen de Regio (Agenda Veenkoloniën, AVEBE, ANOG en LTO Noord) en het Rijk (Ministerie EL&I). Deze zijn vastgelegd in een intentieverklaring die tijdens de netwerkbijeenkomst Veenkoloniën werd ondertekend. Het Rijk heeft hiermee een bedrag van 5 miljoen euro toegezegd voor uitvoering van projecten in 2012 en 2013.

Het Innovatieprogramma Landbouw Veenkolonien is te downloaden door te klikken op onderstaande link.

Bijlagen