Succesvolle Netwerkbijeenkomst Agenda voor de Veenkoloniën - vrijdag 30 oktober 2015

Op vrijdagochtend 30 oktober organiseerde de Agenda voor de Veenkoloniën haar jaarlijkse Netwerkbijeenkomst, ditmaal in de Fijnfabriek in Erica. Verschillende sprekers lieten hun licht schijnen over circulaire economie.

Christiaan Kuipers, analist Circulaire Economie bij Urgenda deed dit aan de hand van het onderzoek ‘op weg naar een circulair Fryslân’, dat het bedrijf heeft gedaan voor de provincie Fryslân en Henk Bos, directeur van Virol, presenteerde 'Upcycle je regio’, een voorbeeld uit de praktijk van afgedankte elektrische apparaten, die door zijn bedrijf worden gerecycled.

Hierna vond o.l.v. Jan van der Meide van RTV Noord een levendige discussie plaats, waarbij Gert Jan Euverink van de RUG duidelijke verbanden met biobased economy heeft gelegd.