Noordelijke Samenwerking

De AgroAgenda Noord-Nederland is vanaf medio 2013 een samenwerkingsverband tussen de noordelijke agrosector, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstellingen en de drie provincies om gezamenlijk projecten van noordelijke betekenis te helpen ontwikkelen en realiseren. De AgroAgenda richt zich daarbij met name op de volgende opgaven/programma's:

  • Versnellingsagenda melkveehouderij
  • InnovatieVeenkoloniën
  • Structurele bodemverbetering
  • Kringloopboeren
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
  • Noord4Bio

De Agenda voor de Veenkoloniën wil de komende jaren blijven investeren in de AgroAgenda. Hiermee kunnen nieuwe verbindingen worden gelegd tussen b.v. de agrosector en kennisinstellingen om de ontwikkeling van de groene chemie (Eemsdelta/Emmen) te bevorderen. De AgroAgenda als noordelijk netwerk kan daarbij worden ingezet voor de werving van fondsen uit Rijks- en Europese programma's.

Verder heeft de Agenda voor de Veenkoloniën met de LEADER-programma's van Oost Groningen en Zuidoost Drenthe afspraken gemaakt voor de Gronings-Drentse Veenkoloniën om te komen tot krachtige projecten. Aangezien deze drie programma’s alle mede gericht zijn op de sociaaleconomische versterking van de regio liggen er uitgelezen kansen om dit in samenwerking te doen.