EO wijers prijsvraag

Het nieuwe Nederland wordt van onderop opgebouwd. Deze gedachte markeert de negende Eo Wijers prijsvraag. Als opdrachtgever van de prijsvraag presenteert de Agenda voor de Veenkoloniën met trots alle inzendingen van 2012. Bekijk hieronder de voorstellen en lees meer over de inzendingen.

Klik hier voor een video over de werkwijze van de Eo Wijers prijsvraag of bekijk hier waarom de Veenkoloniën zijn uitgekozen voor de Eo Wijers prijsvraag.

Alle inzendingen

Inzending 1

Ecocircle

Het doel van deze inzending is om economische/ecologische joint ventures in de Veenkoloniën te creëren door het aanleggen van EcoCircles waarin waterbuffers gecombineerd worden met wonen,...
» Lees meer Een economische/ecologische joint venture

Inzending 2

Verborgen kracht

Het doel van deze inzending is om het regionale en lokale schaalniveau te verbinden, gezien vanuit de Veenkoloniën als één geheel. In het verleden zijn de Veenkoloniën een...
» Lees meer Verborgen kracht

Inzending 3

Ruumte

Het doel van Ruumte is om innovatie op gang te brengen en dit succesvol op alle terreinen door te voeren. De inzending voor de prijsvraag van Team Ruumte maakt de moderne multinationale aanpak van...
» Lees meer Krimp is een van de beste manieren om te innoveren

Inzending 4

Maak samen meer van je land

Het doel van deze inzendig is om samen met de bevolking nieuwe kansen voor de landbouwsector te bekijken en tot ontwikkeling te brengen, gebaseerd op bio based economy concepten. Binnen de...
» Lees meer Maak samen meer van je land

Inzending 5

Wat weet een boer van safraan

Het doel van deze inzending is om het boerenerf als motor van de comfortzone op gang te brengen. Het landschap van de Veenkoloniën is een landschap met bebouwingslinten en een...
» Lees meer

Inzending 6

De beste bal theorie

Het doel van deze inzending is om samen keuzes te maken om de juiste plannen te realiseren, samen te kiezen voor uitvoeren en samen aan de slag te gaan. Wij introduceren een nieuwe manier van...
» Lees meer De Beste bal theorie

Inzending 7

Tussentijd

Het doel van Tussentijd is om ontwikkeling op gang te brengen. Wij hanteren de stelling dat stagnatie en krimp geen perifeer verschijnsel zijn en niet specifiek voor de Veenkoloniën. Ze zijn...
» Lees meer Cultuur van tijdelijkheid als inspirator

Inzending 8

Samen pionieren

Het doel van deze inzending is om bewoners zelf hun toekomst te laten bouwen en hen daarbij te helpen. “Niet weer een visie, die hebben we al genoeg voorbij zien komen” was de...
» Lees meer Lokale bouwstenen als strategie voor een nieuwe toekomst

Inzending 9

Brinta

Het doel van deze inzending is om richting een nieuwe balans in de Veenkoloniën te gaan. De ondernemende boer die we spraken in Gasselternijeveenschemond typeert zijn identiteit als volgt:...
» Lees meer Richting een nieuwe balans

Inzending 10

De Projectfabriek

Het doel van De Projectenfabriek is om wensen in de regio verder te brengen. De Veenkoloniën. Oorspronkelijk een gebied van onafhankelijke ondernemers, avontuurlijke pioniers, van mensen die...
» Lees meer De projectenfabriek verbindt veenkoloniaal initiatief

Inzending 11

Nieuwe energie om tot bloei te komen

Het doel van deze inzending is om de leefwaarheid te versterken door een constructieve samenwerking tussen alle partners uit de regio. Het zijn mensen die bepalend zijn voor resultaat. Om iets te...
» Lees meer Mensen bepalen het resultaat

Inzending 12

VeenDynamiek

Het doel van deze inzending is om vanuit het individu een nieuwe dynamiek in gang te zetten. Veendynamiek voorziet in beweging middels de methodiek van de Veencorporatie. Deze is randvoorwaarde...
» Lees meer VeenDynamiek

Inzending 13

Nait soezen moar doun

De gedachte achter deze inzending is dat de overheid niet langer de bedenker en uitvoerder van plannen is, maar de bevolking zelf. Er zijn de afgelopen jaren door verschillende partijen plannen...
» Lees meer Nait soezen moar doun!

Inzending 14

Onze machine

Het doel van deze inzending is om de kans op succesvolle ontwikkelingen in de Veenkoloniën te vergroten en realistischer te maken. De strategie ‘Onze machine’ bestaat simpelweg...
» Lees meer Onze machine

Inzending 15

Made in de Veenkolonien

Het doel van deze inzending is om de economische zekerheid en veilige leefomgeving van het gebied te versterken. De aanpak van ‘Made in de Veenkoloniën’ richt zich op twee...
» Lees meer Made in de Veenkolonien

Inzending 16

7sprong

Het doel van deze inzending is comfortabel leven met minder middelen, minder mensen, minder overheid en minder plannen. Comfortabel leven met minder middelen, minder mensen, minder overheid,...
» Lees meer 7sprong

Inzending 17

Springfields

Het doel van deze inzending is om een impuls te geven aan landbouw, industrie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Bouw voort op je eigen kracht. Dat is ons antwoord op de krimp. Springfields...
» Lees meer Springrim voor de Veenkolonien

Inzending 18

Groene cooperatie

Het doel van deze inzending is om private en publieke initiatieven om te zetten naar een regionaal faciliterende coöperatie met synergie voor een kwalitatief landschappelijke inrichting. ...
» Lees meer Perspectief Groene golf

Inzending 19

Ondermekoar

Er bestaan inmiddels meer dan 75 rapporten over en plannen voor de Veenkoloniën. Met de EO Wijers prijsvraag komt daar nog een stapel bij. Die rapporten staan vol goede oprechte ideeën,...
» Lees meer Ondermekoar

Inzending 20

Coop de Veenunie

Het doel van deze inzending is om nieuwe vormen van samenwerken te bewerkstelligen tussen boeren, bedrijven, burgers en bestuurder, die bereid zijn tijd om geld te investeren in de...
» Lees meer Coop de Veenunie ziet kansen voor de Veenkolonien

Inzending 21

Vrijland

Het doel van deze inzending is om kansen te scheppen en grijpen, gezamenlijke perspectieven te ontwikkelen om om te gaan met krimp en om robuuste duurzame leefbaarheid te garanderen. Kolonies...
» Lees meer

Inzending 22

Eat your view

Het doel van deze inzending is duurzame landbouw voor de toekomst; transformeren naar een 'gesloten systeem in een open economie'. Landbouw werd in vorige plannen voor de...
» Lees meer Mondiaal voedselsysteem

Inzending 23

Soullifewolf

Het doel van deze inzending is om mensen, dieren en ecosystemen in Nederland weer met elkaar te verbinden. ‘In Nederland is alle initiatief om in het wild te leven uitgeroeid. Je mag...
» Lees meer Wonen met, russen en naast wilde dieren

Inzending 24

Wij regelen het onderling

Het doel van deze inzending is om samen met en voor de inwoners te opereren vanuit de samenleving. Niets ontwerpen, niets opleggen, wel stimuleren en begeleiden.  De veenkoloniën, het...
» Lees meer Hoe een probleemgebied onafhankelijk werd van landelijk beleid

Inzending 25

Drenthe Groningen Drenthe

Het doel van deze inzending is een overkoepelende benadering voor verschillende plannen en projecten, gericht op versterking van de kwaliteit van het gebied en zorgvuldige inpassing van nieuwe...
» Lees meer Nieuwe energie voor de Veenkolonien

Inzending 26

Vliegwiel

Het doel van deze inzending is het traagheidsmoment overwinnen om lokale wensen te voorzien van inspiratie en om de potenties van de regio tot bloei te laten komen. De opgave in de...
» Lees meer Vereen de krachten!

Inzending 27

Van onder OP waarderen

Het doel van deze inzending is een radicale ommezwaai, met behoud van eigenheid en waarden. De leefkwaliteit in de Veenkoloniën kent een dalende tendens. Om de verloren gewaande comfortzone...
» Lees meer Van onder OP waarderen

Inzending 28

Aan tafel

Het doel van deze inzending is om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties  van idee tot uitvoering vorm te laten geven aan hun eigen gebied. In de Veenkoloniën stapelen...
» Lees meer Lokale initiatieven de baas

Inzending 29

Kolonisten gezocht

Het doel van deze inzendig is om ondernemers en gemeenschappen te activeren, en opnieuw dichter bij de pioniersmentaliteit te brengen. In onze strategie voor de Veenkoloniën gaan we op zoek...
» Lees meer Kolonisten gezocht

Inzending 30

Weten, voelen, willen

Het doel van deze inzending is vitalisering van de Veenkoloniën door het herwaarderen van eerdere ervaringen en het opdoen van nieuwe ervaringen.  Het  vertrekpunt wordt gevormd...
» Lees meer Regio-ontwikkeling door beweging

Inzending 31

Werkschrift Veenkolonien

Het doel van deze inzending is symbiose tussen de gemeenschappen en de omringende ruimte herstellen. Weinig gebieden in Nederland zullen zo vaak onderwerp zijn geweest van studie en visievorming...
» Lees meer

Inzending 32

Boeren burgers en buitenlui

Het doel van deze inzending is transformatie proces gedragen en uitgevoerd door de Veenkolonialen zelf richting een regionale comfortzone. Een strategie gericht op een transformatieproces...
» Lees meer Boeren, burgers en buitenlui

Inzending 33

Veenkoloniale Ontwikkelings-cooperatie

Het doel van deze inzending is het bereiken van een omslag in het denken en doen van actoren in een regio. Wat doe je hier? Een vraag die aan elke Veenkoloniër gesteld kan worden. Een vraag...
» Lees meer V.O.C.

Inzending 34

Veennet

Het doel van deze inzending is om de Veenkoloniën te helpen evalueren tot een vitale en weerbare regio.  Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie. Dit...
» Lees meer

Inzending 35

De veenkolonien met elkaar verbonden

Het doel van deze inzending is een geleidelijke overgang naar een flexibele toekomst via kleine ingrepen waarin het landschap op elk moment als eindproduct gezien kan worden. De Veenkoloniën...
» Lees meer De veenkolonien met elkaar verbonden

Inzending 36

Geluk in de comfortscoop

Het doel van deze inzending is om in allerlei vormen op tafel te liggen en daar gebruikt te worden om mensen te ontmoeten en in samenwerking nieuwe ontwikkelingen in de Veenkolonien in gang te...
» Lees meer Geluk in de comfortscoop Veenkolonien