Missie van de Agenda voor de Veenkoloniën

De missie van de Agenda voor de Veenkoloniën luidt als volgt:

Het profileren en positioneren van de Veenkoloniën als innovatief landbouwgebied met kansen voor water en energie als onderdeel van de biobased economy in Noord-Nederland.

Dit doen we door het ontwikkelen van een sterk netwerk waardoor we samen met gebiedspartners aansprekende projectresultaten kunnen behalen.