Opbrengstverhoging

Het oude gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) heeft voor het traditionele veenkoloniale  bouwplan geleid tot bovengemiddeld hoge historische bedrijfstoeslagen. Als vanaf 2014 de zogenaamde ‘flat rate’ ingevoerd wordt zullen alle boeren in Nederland voortaan hetzelfde steunbedrag per ha krijgen. Het boereninkomen in de Veenkoloniën zal dramatisch dalen als het de bedrijven niet lukt deze verlaagde ha-steun op een andere manier te compenseren. Dit zou kunnen via opbrengstverhoging van bestaande teelten, de teelt van andere, hoog salderende gewassen, kostenverlaging en/of via marktprijzen.Wat hebben de studenten gedaan?
Bodemprojecten: Haal eruit wat er in zit!
Drie studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hebben de afgelopen tijd in opdracht voor de Agenda voor de Veenkoloniën geïnventariseerd welke vraagstukken en projecten rond bodem en opbrengstverhoging in het gebied spelen.

Specifiek wordt er gekeken naar opbrengstverhoging met behulp van (en middelen voor) bodemverbetering voor de Veenkoloniën. Daarom organiseren de studenten een netwerkdag om te discussiëren over projecten met betrokkenen van de diverse projecten.

Een student van Hogeschool van Hall Larenstein werkt mee in een onderzoek naar de methode Albrecht.

Daarnaast gaan er 2 groepen (16 studenten) van Wageningen Universit werken aan een project voor opdrachtgever Proleaf, om meerwaarde uit bietenblad te halen. Een groep richt zich op het vraagstuk van het RuBisCo eiwit en gaat aan de slag met de vraag over de andere biomassa stromen.  De andere groep gaat het vraagstuk over andere componenten van het suikerbietblad onderzoeken.

De kenniswerkplaats heeft bemiddeld in het contact leggen tussen COSUN en een docent van hogeschool van Hall Larenstein, waaruit is voortgekomen dat er een bijeenkomst georganiseerd is bij COSUN in het kader van de module ‘Leren Innoveren’..

Een groep van zes (internationale) studenten uit Wageningen heeft in de maanden november en december 2012 onderzoek gedaan naar opbrengstverhoging van de belangrijkste Veenkoloniale gewassen, suikerbiet, zetmeelaardappel en granen.

Kijk voor alle bestanden van dit project in het archief