Duurzame energie

Eén van de speerpunten van de Agenda voor de Veenkoloniën waar al eerder over is geschreven is het thema energie. De Agenda voor de Veenkoloniën, gemeente AA & Hunze en de Kenniswerkplaats veenkoloniën werken nog steeds hard aan dit thema. Dit doen de partijen door invulling te geven aan een initiatief voortkomend uit een inzending van de EO Wijersprijsvraag. Hieruit is het energiebureau ontstaan gericht op lokale duurzaamheid. Lees verder en bekijk de documenten met resultaten. 


Doel van het energiebureau:

  • Lokale energie initiatieven van bewoners in de veenkoloniën faciliteren 
  • Het initiatief vertrekt vanuit de bewoners, hierbij kan procesbegeleiding worden geboden door het energiebureau
  • Schakel tussen bewoners van dorpen, studenten en gemeenten
  • Spil in een lerend netwerk rondom lokale duurzaamheid 

Structuur energiebureau:Op dit moment is de gemeente AA&Hunze betrokken bij dit initiatief, indien andere gemeenten of bewoners geïnteresseerd zijn kan er worden besloten om dit lerende netwerk regionaal uit te bereiden. 

Concrete projecten:
Er zijn diverse studentgroepen actief in het lerende netwerk, via onderstaande onderwerpen kunt u doorklikken naar de studentproducten. In deze rapporten, verslagen en presentaties staan onder andere waardevolle resultaten.

 

Foto's en video's