Een strategie op het gebied van water

Water is een belangrijke productiefactor voor de landbouw. De gevolgen van het veranderende klimaat zullen in de nabije toekomst steeds duidelijker merkbaar zijn, ook in de Veenkoloniën. Daarom is het van groot belang om te werken aan het opstellen en uitvoeren van een strategie op het gebied van water, waarbij de ambitie is om hiervoor een zelfvoorzienend systeem in het gebied te ontwikkelen en te realiseren voor alle grondgebruik. Bij de verdere uitwerking van dit thema kunnen de resultaten van de Hotspot Veenkolonien, zoals neergelegd in het eindrapport 'Veenenergiek', als één van de bouwstenen worden benut.

Lees de bijlage voor meer informatie.

 

Bijlagen