Wateradvies Veenkolonien

Op 25 april 2013 vond in Geert Teis Stadskanaal een Wateratelier plaats. Deskundigen van waterschappen, provincies en andere betrokken organisaties bogen zich daar over de vraag welke vervolgacties nodig zijn ter uitvoering van het Waterrapport Veenkolonien. Op basis van de resultaten van het Wateratelier worden nu concrete projecten ontwikkeld. Daarbij wordt overigens zoveel mogelijk aangesloten bij de uitvoering van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkolonien. 

Lees vooral ook het uitgebreide rapport in de bijlage.

Bijlagen