Agenda voor de Veenkoloniën

Sterk merk, sterk netwerk

De afgelopen jaren heeft Agenda voor de Veenkoloniën zich ontwikkeld tot een krachtig bestuurlijk en maatschappelijk netwerk, waarmee gemakkelijk bestaande maar ook nieuwe deuren opengaan. Hiermee heeft de regio een sterk merk met een sterk netwerk in handen, dat kan bijdragen aan de brede welvaart van het gebied. 

Waar richt De Agenda zich op?

De Agenda voor de Veenkoloniën legt de focus van haar werkzaamheden op landbouw gerelateerde onderwerpen. De Agenda voor de Veenkoloniën legt daarbij het accent op landbouw, natuur en omgeving.

Wat doen we nu eigenlijk?

Het programmabureau verricht voor de gezamenlijke partijen diverse opdrachten uit. Zo is er bijvoorbeeld de opdracht om uitvoering te geven aan de gebiedscoördinatie van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt, tot en met 2024.

Daarnaast ontwikkelt het programmabureau een opzet voor provinciegrens-overschrijdende grootschalige, robuuste groenblauwe dooradering.

De toekomst na 2024 ligt open. Wellicht dat Agenda voor de Veenkoloniën nieuwe projecten, bedoeld om de sociaaleconomische structuur in het gebied te versterken, kan oppakken.

Datum 23 augustus 2023 Peter Gelling