Streefbeeld het Oldambt

Het Oldambt staat van oudsher bekend als de Graanrepubliek. Door de teelt van granen en het grote aantal ondernemers dat al agrarisch natuurbeheer uitvoert, is het gebied uitermate geschikt voor akkervogels. Richting 2030 wordt het kenmerkend Oldambtster landschap verder ondersteund door het inzetten op landschapselementen zoals dijklichamen e.d. Juist het contrast tussen de open polders en de groene dorpen en dijken biedt mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit. De agrarische productie ontwikkelt zich de komende jaren verder. Door meer samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij (bijvoorbeeld door de teelt van meer voedergewassen), maar ook het regionaal vermarkten van producten is er in 2030 een beter economisch perspectief voor de bedrijven in het gebied.  

Datum 9 februari 2023 nijmbeheerder