Midwolder Bouwten

Begin 2020 is de pilot op de Midwolder Bouwten in de provincie Groningen officieel gestart met de ondertekening van een pachtovereenkomst tussen Groninger Landschap en pachters en broers Adri en Jan Boonman.

Vijfjarig bouwplan

Op een akkergebied van 60 hectare naast de Ennemaborg in Midwolda wordt een aantal natuurinclusieve maatregelen getest die gericht zijn op een gezonde bodem en het herstel van biodiversiteit. Het Groninger Landschap stelt de grond beschikbaar. Het gangbare tweejarige Veenkoloniaal bouwplan wordt verruimd naar een vijfjarig bouwplan, waardoor de variatie aan gewassen toeneemt. Naast dit ruimere bouwplan wordt er meer dan zes kilometer aan bloemrijke akerranden ingezaaid. Er wordt bemest met ruige stalmest, er worden minder gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt en er wordt niet geploegd. In de winter blijven de stoppelvelden staan.

Kijk voor meer informatie op de website van Het Groninger Landschap.

Datum 9 februari 2023 nijmbeheerder