Stuurgroep en DB

Agenda voor de Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Westerwolde en de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën.

Leden Stuurgroep:

 • De heer J. Hamster, gedeputeerde provincie Groningen, voorzitter;
 • De heer H. Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe, vicevoorzitter;
 • De heer J. Bartelds, bestuurslid waterschap Hunze en Aa’s;
 • De heer R. Kleine, wethouder gemeente Emmen;
 • De heer G. Borgesius, wethouder gemeente Stadskanaal;
 • Mevrouw N. Houwing, wethouder gemeente Borger-Odoorn;
 • De heer H. Heijerman, wethouder gemeente Aa & Hunze;
 • De heer W. Stegeman, bestuurslid waterschap Vechtstromen;
 • Mevrouw G. Luth, wethouder gemeente Westerwolde;
 • De heer S. Stegen, wethouder gemeente Coevorden;
 • Mevrouw J. van Schie, wethouder gemeente Midden-Groningen;
 • De heer J. Schipper, wethouder gemeente Midden-Drenthe;
 • De heer E. Wünker, wethouder gemeente Oldambt;
 • De heer J. van Mannekes, wethouder gemeente Pekela;
 • De heer B. Link, burgemeester gemeente Veendam.

Uit de Stuurgroep is het Dagelijks Bestuur gevormd, bestaande uit de leden:

 • De heer J. Hamster, voorzitter;
 • H. Jumelet, vicevoorzitter;
 • De heer J. Bartelds;
 • De heer R. Kleine;
 • De heer G. Borgesius.

Tevens is er een Projectgroep. Vanuit de deelnemende provincies, waterschappen en gemeenten is ambtelijke afvaardiging en ondersteuning georganiseerd in de Projectgroep.

Datum 27 januari 2022 nijmbeheerder