Leden Agenda voor de Veenkoloniën

Agenda voor de Veenkoloniën

Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Westerwolde en de waterschappen Hunze & Aa’s en Vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën.

Dagelijks Bestuur

Uit de Stuurgroep is het Dagelijks Bestuur gevormd, bestaande uit de leden:

  • De heer H. Emmens, voorzitter;
  • De heer J. Otter, vicevoorzitter;
  • Mevrouw A. Woortman;
  • De heer P. Schrik;
  • De heer K. Sloots.

Leden Stuurgroep

Dhr. H. Emmens, gedeputeerde prov. Groningen, voorzitter; Dhr. J. Otter, gedeputeerde prov. Drenthe, vicevoorzitter; Mw. A. Woortman, bestuurslid waterschap Hunze en Aa’s; Dhr. P. Schrik, wethouder gem. Emmen; Dhr. K. Sloots, burgemeester gem. Stadskanaal; Dhr. J. Hartsuiker, wethouder gem. Borger-Odoorn; Dhr. I. Berghuis, wethouder gem. Aa & Hunze; Dhr. W. Stegeman, bestuurslid waterschap Vechtstromen; Mw. G. Luth, wethouder gem. Westerwolde; Dhr. J. Huizing, wethouder gem. Coevorden; Mw. A. Hoesen, wethouder gem. Midden-Groningen; Dhr. J. Schipper, wethouder gem. Midden-Drenthe; Dhr. E. Wünker, wethouder gem. Oldambt; wethouder gem. Pekela -vacant

Projectgroep

Tevens is er een Projectgroep. Vanuit de deelnemende provincies, waterschappen en gemeenten is ambtelijke afvaardiging en ondersteuning georganiseerd in de Projectgroep.

Datum 13 juli 2023 nijmbeheerder