Streefbeeld Westerwolde

In Westerwolde sluiten in 2030 natuur en landbouw in mooie overgangen op elkaar aan. Door meer samenwerking tussen boeren, gemeenten en natuurorganisaties wordt het landschap verder versterkt en krijgen diverse soorten meer mogelijkheden. Het verbeteren van de biodiversiteit is ook gunstig voor de agrarische ondernemers. Een gezonde bodem en de teelt van gezonde en weerbare gewassen wordt hiermee ondersteund. Door meer diversiteit op perceelsniveau wordt de landbouw minder gevoelig voor bijvoorbeeld ziektes. Maar ook wordt het gebied recreatief aantrekkelijker. 

Datum 23 mei 2023 nijmbeheerder