Korte ketens

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw maakt zich sterk voor korte ketens. Voor de gebieden Westerwolde en Oldambt zijn korte ketens benoemd als één van de kansen voor deze gebieden.

Wat bedoelen we met korte ketens? Daarmee wordt bedoeld hoe we lokale producten -dat wat in de regio wordt geteeld- op het bord van de inwoners kunnen krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boerderijwinkels.

Het principe van korte ketens is simpel: voedsel zo snel mogelijk van boer naar bord. Sinds de lockdown als gevolg van de Coronapandemie zijn lokale producten nog meer in trek. In de periode 2017-2020 groeide het aantal bedrijven dat actief is in de korte keten met 26%. De totale omzet wordt geschat op €1,5 miljard in 2020. Hiervan komt €300 miljoen van erfverkoop en de rest uit een keten met één tussenschakel. Ruim een derde van de Nederlanders geeft aan graag streekproducten te willen kopen, dat merken ook steeds meer ondernemers en boeren.

Een korte keten kan zorgen voor een betere marge voor de boer, transparantie over waar producten vandaan komen en kan lokale producten stimuleren. Toch komt nog maar 5% van al het voedsel in Nederland uit korte ketens. De Taskforce Korte Keten (TKK) wil dat in 2024 een kwart van het geconsumeerde voedsel uit korte ketens komt. Veel kansen dus en een sector waar nieuwe initiatieven uit de grond schieten.

In de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw zijn korte ketens als kansrijk benoemd. Agenda voor de Veenkoloniën wil hierbij graag aansluiten en heeft eerder de huidige initiatieven, de behoefte en kansen in kaart gebracht. Daarom is in het najaar van 2021 een onderzoek naar korte ketens gestart in bovenstaande gebieden. Resulaten van dit onderzoek worden gebruikt om nieuwe initiatieven mogelijk te maken en daar waar mogelijk verder te brengen.

De Groene Winkelkar

Eén van de nieuwe initiatieven is De Groene Winkelkar. De Groenen Winkelkaar zoekt de verbinding en bewustwording tussen consument en boer. Hiermee kun je als consument beslissen of afwegen welk product je in de winkelkar gaat doen. Er is een app waarmee je gaat zien wat er in de buurt te koop is. Het platform is in 2022 gelanceerd.

Datum 9 maart 2023 Peter Gelling