Innovatie Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën is partner van InnovatieVeenkoloniën dat zich de komende jaren richt op verdere innovaties en verduurzaming van de landbouw in het gebied. Het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen. Dit heeft gevolgen voor het inkomen van de agrariërs in de Veenkoloniën. Om deze inkomensteruggang tegen te gaan, voert InnovatieVeenkoloniën sinds 2012 het Innovatieprogramma Veenkoloniën uit, en vanaf 2019 doet zij dit zelfstandig.

Kijk voor meer informatie op https://www.innovatieveenkolonien.nl/

Datum 20 september 2021 Peter Gelling