Innovatie Veenkoloniën

De Agenda voor de Veenkoloniën is partner van InnovatieVeenkoloniën dat zich de komende jaren richt op verdere innovaties en verduurzaming van de landbouw in het gebied. Het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen. Dit heeft gevolgen voor het inkomen van de agrariërs in de Veenkoloniën. Om deze inkomensteruggang tegen te gaan, voert -oorspronkelijk onder de hoede van de Agenda voor de Veenkoloniën- InnovatieVeenkoloniën al sinds 2012 het Innovatieprogramma Veenkoloniën uit, en sinds kort is Innovatie Veenkoloniën een zelfstandige stichting.

Kijk voor meer informatie op https://www.innovatieveenkolonien.nl/

Datum 2 februari 2023 Peter Gelling