Innovatie Veenkoloniën

Agenda voor de Veenkoloniën is partner van Innovatie Veenkoloniën dat zich de komende jaren richt op verdere innovaties en verduurzaming van de landbouw in het gebied. Het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen. Dit heeft gevolgen voor het inkomen van de agrariërs in de Veenkoloniën.

Om deze inkomensteruggang tegen te gaan, voert -oorspronkelijk onder de hoede van Agenda voor de Veenkoloniën- Innovatie Veenkoloniën al sinds 2012 het Innovatieprogramma Veenkoloniën uit, en sinds kort is Innovatie Veenkoloniën een zelfstandige stichting.

Kijk voor meer informatie op https://www.innovatieveenkolonien.nl/

Datum 23 mei 2023 Peter Gelling