De Groene Winkelkar

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondersteunt het initiatief van “De Groene Winkelkar”, een initiatief om de verbinding en bewustwording tussen boer en consument te zoeken.

Het initiatief is gestart om het de consument makkelijker te maken bewust te winkelen, online of offline. Daarvoor is het belangrijk dat er meer kennis beschikbaar komt van een product, én van de landbouwers (veeteelt en akkerbouw) die zorgdragen voor ons voedsel.

Het doel is om snel te zien is welk product er in het schap ligt, komt het van ver of lokaal, en is het duurzaam voor het milieu. Het blijkt dat de consument heus energie wil stoppen in kennis rondom duurzamer boodschappen doen, maar dat wenst De Groene Winkelkar nog bereikbaarder te maken.

Het team van De Groene Winkelkar heeft één en ander uitgedacht om de consument meer beleving en informatie over de herkomst van het product te geven. Middels een pilot wil zij dit testen.

Doelgroep
De doelgroep voor de pilot zijn bedrijven die natuurinclusieve landbouw nastreven. Hoe ziet het initiatief eruit om de boerenbedrijven bekend te maken:

Per bedrijf:

 • Een podcast van maximaal 45 minuten;
 • Een korte video van 3 tot 5 minuten;
 • Een foto van het bedrijf;
 • Een PR-bord van 60 cm breed en 40 cm;
 • (Het bord komt op een plek bij het bedrijf te staan waar voorbijgangers het makkelijk en veilig kunnen lezen. Het bord wordt door de groene winkelkar geplaatst.)
 • Een foto van het boerenbedrijf, met een korte omschrijving van de werkwijze en wat wordt er geproduceerd.
 • Een QR-code waarop info te scannen is over het bedrijf/ondernemer
 • Herkenbaar logo van certificaten van het bedrijf. Bijv. Biologisch, streekboer etc.

Voor de consument
Wanneer de consument met de telefoon de QR-code scant, dan is het volgende te zien/ horen:

 • De podcast.
 • Een korte video over de boerderij van ongeveer 3 minuten.
 • Actuele filmpjes en foto’s van het boerenbedrijf zelf en die door De Groene Winkelkar gekoppeld wordt aan het bord bij de boer op het erf.
 • Opdrachten die te maken zijn door scholen maar ook door de consument.
 • Link naar de website van de groene winkelkar, waar alle andere boerenbedrijven ook te vinden zijn van andere websites
 • Spelregel is dat het niet de bedoeling is dat de consument naar het bedrijf gaat. Dat kan alleen wanneer het bedrijf dit specifiek aangeeft.

Verder wordt deze pilot gekoppeld aan scholen, wordt er gezocht naar afzetmogelijkheden, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om de verbinding te maken tussen boeren, scholen, consument en natuurlijk de winkel. Tevens wordt er een systeem ontwikkeld waarbij de consument in de winkel door eenvoudige herkenbare logo’s snel weet welke producten in de winkel liggen van natuurinclusieve agrariërs in de buurt.

Ontwikkelde app
De Groene Winkelkar heeft inmiddels een applicatie voor een mobiele device (een app voor de smartphone/tablet) ontwikkeld. In deze app zijn aangesloten boerenbedrijven te vinden, een korte presentatie over hun bedrijf, de producten die ze telen/verkopen etc. Een aanrader om gebruik van te maken als u hierin bent geïnteresseerd!

https://app.groenewinkelkar.nl/

Voor verdere informatie over dit project kun je contact opnemen via
info@degroenewinkelkar.com

De eerste podcasts zijn te beluisteren via; https://app.springcast.fm/podcast/de-groene-winkelkar-1

Datum 9 februari 2023 nijmbeheerder