Historie

De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Westerwolde en de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën.

De samenwerking dateert al sinds 2001 en is oorspronkelijk gericht op een brede versterking van de  sociaaleconomische structuur van de Veenkoloniën. Sinds 2011 is er een focus aangebracht op Water, Energie en Landbouw. Hieruit is de samenwerking ontstaan op gebied van innovatie en verduurzaming van de landbouw, genaamd InnovatieVeenkoloniën.

De stuurgroep heeft eind 2019 unaniem besloten om voor de periode 2020-2024 door te gaan met de samenwerking. De Agenda voor de Veenkoloniën legt de accenten in deze nieuwe samenwerkingsperiode op het versterken van de brede welvaart (*), door een integrale gebiedsaanpak gericht op landbouw, natuur en omgeving.

De uitvoering van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw past helemaal binnen deze context. Daarom heeft de stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën besloten om de uitvoering van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt op zich te nemen.


(*) Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden: de kwaliteit van leven. Het is veel meer dan alleen inkomen. Het gaat ook om een gezonde leefomgeving, ruimte om te wonen, werken, recreëren en innoveren in een kansrijke en unieke open ruimte.


 

Datum 30 september 2021 nijmbeheerder