Historie

Samenwerkingsverband

Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Westerwolde en de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën.

Sinds 2001

De samenwerking dateert al sinds 2001 en is oorspronkelijk gericht op een brede versterking van de  sociaaleconomische structuur van de Veenkoloniën. Sinds 2011 is er een focus aangebracht op Water, Energie en Landbouw. Hieruit is de samenwerking ontstaan op gebied van innovatie en verduurzaming van de landbouw, genaamd InnovatieVeenkoloniën.

Periode 2020-2024

De stuurgroep heeft eind 2019 unaniem besloten om voor de periode 2020-2024 door te gaan met de samenwerking. Agenda voor de Veenkoloniën legt de accenten in deze nieuwe samenwerkingsperiode op het versterken van de brede welvaart (*), door een integrale gebiedsaanpak gericht op landbouw, natuur en omgeving.

(*) Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden: de kwaliteit van leven. Het is veel meer dan alleen inkomen. Het gaat ook om een gezonde leefomgeving, ruimte om te wonen, werken, recreëren en innoveren in een kansrijke en unieke open ruimte.

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

De uitvoering van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw past helemaal binnen deze context. Daarom heeft de stuurgroep van Agenda voor de Veenkoloniën besloten om de uitvoering van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt op zich te nemen.

Datum 9 maart 2023 nijmbeheerder