Streefbeeld Veenkoloniën

De Veenkoloniën staan bekend als een rationeel productielandschap. Er zijn veel kansen om de biodiversiteit te versterken en ondersteunend te maken aan de landbouwproductie. Daarom worden in 2030 meer overhoeken gebruikt als natuurlijke hotspots en bieden de wegen en wijken ruimte voor een netwerk van bloeiende bermen en waterkanten. Door de innovatie in het gebied wordt ook de primaire productie meer natuurinclusief; denk daarbij aan de inzet van precisielandbouw, maar ook andere gewassen en teeltmethoden.

Datum 23 mei 2023 nijmbeheerder