Actueel

We houden u hier graag op de hoogte van recente ontwikkelingen, nieuwswaardigheden etc.

Interview met Tanja Beuling, programmamanager bij Innovatie Veenkoloniën

Een regenachtige dag in Valthermond, regen waar we al weken op hebben gewacht en die hopelijk de gewassen in de Veenkoloniën nog een oppepper geven. In het voorhuis van de proefboerderij in Valthermond wordt hard gewerkt aan de Innovatie van de Veenkoloniën. Sinds april is Tanja Beuling werkzaam voor Innovatie Veenkoloniën als Programmamanager. Hoog tijd […]

Lees verder

Geschreven op 20 september 2022 door Peter Gelling

Project Sloten- en taludbeheer in Veenkoloniën

Kan goed beheer van slootkanten en taluds een positief effecten hebben op de biodiversiteit in de Veenkoloniën? Afgelopen twee jaar (2020 en 2021) heeft het Louis Bolk Instituut (LBI) onderzoek gedaan naar de combinatie van akkerranden met talud- en slootkantenbeheer op WUR locatie proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond. Sloten of ‘wijken’ zijn een belangrijke habitat […]

Lees verder

Geschreven op 20 september 2022 door Peter Gelling

Bezoek delegatie ministerie LNV

Woensdag 8 juni kwam er een delegatie van het ministerie van LNV op bezoek in Valthermond. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar te kijken hoe de plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uitwerken binnen de Veenkolonien. Niet alleen in woorden maar ook in beelden werden de medewerkers van LNV, maar ook […]

Lees verder

Geschreven op 14 juli 2022 door Peter Gelling

Bezoek aan voorloperproject Midwolder Bouwten

16 juni brachten Groninger raads- en Statenleden en belangstellenden vanuit het Groninger Landschap, agrarisch collectief, kennis- en onderwijsinstellingen en deelnemende boeren een bezoek aan de Midwolder Bouwten bij Midwolda.  De Midwolder Bouwten is een meerjarige pilot waarin boeren, Stichting Het Groninger Landschap, kennisinstellingen en overheid samenwerken om kennis op te doen over de effecten van […]

Lees verder

Geschreven op 14 juli 2022 door Peter Gelling

Excursie voorloperproject Achterste Diep

15 juni jl. stond er tijdens de themamaand van de natuurinclusieve landbouw een excursie naar het pilotproject ‘Natuurinclusieve landbouw Achterste Diep’ op het programma. Circa 20 vertegenwoordigers vanuit ministerie, collectieven, LTO en overheid uit Fryslân, Groningen en Drenthe kregen een inkijk in het proces rond deze innovatieve gebiedsaanpak. Willem Tjebbe Oostenbrink van Prolander gaf een […]

Lees verder

Geschreven op 4 juli 2022 door Peter Gelling

Interview met Ine Sturkenboom, Practor natuurinclusieve landbouw bij Terra

Ine is sinds eind 2020 Practor Natuurinclusieve Landbouw bij Terra. Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Hun opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu. Wat is […]

Lees verder

Geschreven op 14 juli 2022 door Peter Gelling

Excursie projectgroep Groenblauwe dooradering /bermbeheer

Maandag 30 mei heeft de Agenda voor de Veenkoloniën een excursie georganiseerd. Samen met de ANOG, gemeente Stadskanaal en waterschap Hunze en Aa’s werd er een programma verzorg met betrekking tot het thema groenblauwe dooradering. In de streefbeelden, destijds opgesteld voor de Regio Deal natuurinclusieve Landbouw, werd dit benoemd als mogelijke aanpak om de biodiversiteit […]

Lees verder

Geschreven op 31 mei 2022 door Peter Gelling

HOE ZIET HET BOERENBEDRIJF ER IN 2030 UIT?

Boeren uit drie gebieden (Kleischil, Veenweide en Westerkwartier) werken samen met Wageningen University aan toekomstbeelden voor natuurinclusieve melkveehouderij in hun gebied. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode backcasting, een manier om vanuit de toekomst terug te redeneren. Open blik „We hebben een ideaalbeeld van 2030 opgesteld en zijn vervolgens gaan brainstormen wat er voor […]

Lees verder

Geschreven op 21 april 2022 door Peter Gelling

Bijeenkomst Boeren in het Oldambt met of zonder Duist

Dinsdag 19 april jongstleden is er een bijeenkomst ‘Boeren in het Oldambt, met of zonder duist’ georganiseerd geweest bij SPNA Ebelsheerd in Beerta. Het betrof een themabijeenkomst over duistbestrijding, nu en in de toekomst.Een groep van sprekers, ieder op hun gebied nauw betrokken bij (de toekomst van) duistbestrijding, is gevraagd te vertellen over hun belevingen. […]

Lees verder

Geschreven op 20 april 2022 door Peter Gelling

Interview Fleur Norbruis, beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Fleur Norbruis, beleidsmedewerker cluster Natuur en Samenleving bij het ministerie van LNV, is de eerste die onze interview reeks aftrapt. In welke relatie sta je tot Agenda voor de Veenkolonien / Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw? Als lid van het Regioteam Regiodeal Natuurinclusieve landbouw probeert Fleur samen met haar collega Christien Stoker de verbinding te leggen tussen […]

Lees verder

Geschreven op 4 april 2022 door Peter Gelling