Westeresch

In Westerwolde worden door pachters op een natuurinclusieve manier agrarische producten geteeld zonder gebruik van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Pilot ESsentie

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw werken Staatsbosbeheer en pachters in Veele (Groningen) in de Pilot ESsentie aan een duurzame vorm van landbouw. Het gaat om een vorm van landbouw waarbij geen gebruik wordt gemaakt van gewasbescherming en kunstmest. De geteelde producten worden regionaal zoveel mogelijk als streekproducten verkocht. Met deze pilot wordt ervaring opgedaan en kennis uitgewisseld over deze vorm van landbouw bedrijven.

Er wordt een diversiteit aan gewassen verbouwd, op kleinschalige akkers die gebaseerd zijn op oude perceelstructuren. Er is ruimte voor niet-bewerkte overhoekjes en struiken. Zo ontstaat een gevarieerd landschap, waar zoogdieren, insecten en vogels nestelen en voedsel en beschutting vinden. Onderzoekers inventariseren elk jaar de insecten, broedvogels en planten. Zo wordt in de gaten gehouden hoe het gebied zich ontwikkelt.

In juni 2021 is een informatieve wandelroute met korte themafilmpjes geopend op de Westeresch: Het Westerwolds Essenpad. De bedoeling van deze filmpjes is om wandelaars te informeren over het bijzondere landschap dat zij zien op de Westeresch en de natuurinclusieve landbouw in deze Pilot ESsentie. Informatie over de wandelroute is te vinden op de website van Staatsbosbeheer.  

De proef duurt vier jaar en speelt zich af op een zeventig hectare groot terrein van Staatsbosbeheer dat door zeven boeren wordt gepacht. 

Betrokkenen

In het nieuws

Groen kennisnet

Datum 9 februari 2023 nijmbeheerder