Boerenexperimenten in de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt

Subsidie voor boeren in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt die experimenteren met natuurinclusieve landbouw

Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Vanwege het succes en de laagdrempeligheid van de subsidieregeling die begin dit jaar werd opengesteld, wordt de regeling met een jaar verlengd. Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. In totaal wordt er € 250.000,- beschikbaar gesteld. Aanvragen kan tot en met 1 april 2024 via de website www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Vernieuwende ideeën
Deelnemende boeren die eerder meededen aan de regeling zijn enthousiast: “Met de bijdrage uit deze regeling voor boerenexperimenten kon ik mijn bedrijf verder voorbereiden op een veranderend landbouwperspectief, waarbij er bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden”, aldus akkerbouwer Berend Jansema uit Sellingen.

Akkerbouwer Jaap Dun uit Musselkanaal: “Deze subsidie heeft mij geholpen om te experimenteren in gewassen met strokenteelt en de opgedane kennis uit te wisselen met collega agrariërs.” 

Voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is dat het gaat om vernieuwende en natuurinclusieve ideeën van twee of meer boeren in de Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, al dan niet samen met terreinbeheerders of andere partijen. 

Actieplannen

De ideeën moeten aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt, die samen met betrokkenen zijn opgesteld. Omdat deze gebieden onderling verschillen in landbouw, landschap en biodiversiteit, is onder regie van de Agenda voor de Veenkoloniën per gebied een streefbeeld voor 2030 bepaald. In de actieplannen is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend, bijdraagt aan de biodiversiteit en vruchtbaarheid van de bodem en zorgt voor een leefbaar platteland. 

In de subpagina’s van deze pagina vindt u meer informatie over de uitgevoerde ideeën

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u weten of uw ideeën passen bij deze regeling? Neem dan contact op met Harold Martens van de provincie Groningen, te bereiken via tel. 06-31111893.

Flyer-boerenexperimenten-VWODownloaden

Om meer te lezen over een aantal experimenten klik op één van de onderstaande onderwerpen
Subsidieregeling Boerenexperimenten
Vervolg strokenteelt
Duurwerking van Tagetes in de Veenkoloniën
Onderzaai van wintertarwe
Slaperdijken in het Oldambt

Datum 3 augustus 2023 Peter Gelling