Onderzaai van wintertarwe

Onderzaai-gewas kan een uitkomst bieden. Te denken hierin valt aan onkruid-onderdrukking, verhoogde biodiversiteit, verhogen vochtvasthoudend vermogen en nutriëntenbinding in de bodem. Dit onderzaai-gewas wordt gezaaid ‘onder’ de hoofdteelt (in dit geval een wintertarwe); het zaaien gebeurt tijdens het zaaien van het hoofdgewas, of nadien wanneer de omstandigheden voor het onderzaai-te-zaaien gewas optimaler zijn.

In een strokenproef op de SPNA-locatie Ebelsheerd in Nieuw-Beerta is een proefveld van onderzaai in wintertarwe gecreëerd. Het onderzaai-gewas wordt met een drone (in plaats van een trekker met een zaaimachine) gezaaid ‘onder’ de hoofdteelt (wintertarwe). In totaal worden drie verschillende onderzaai-gewassen gerealiseerd in combinatie met een drietal manieren van het zaaien van dit onderzaai-gewas.

Nieuw hierin is de inzet van een drone om de onderzaai te kunnen realiseren, waardoor de inzet van machines op het land niet langer nodig is.

Het onderzoek is gestart op 1 december 2022 en loopt tot november 2024

Datum 8 juni 2023 Peter Gelling