Eerste bezoek delegatie ministerie LNV over NSP en GLB

Gerard Hoekzema (PPO Valthermond) geeft uitleg…

Woensdag 8 juni kwam er een delegatie van het ministerie van LNV op bezoek in Valthermond. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar te kijken hoe de plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uitwerken binnen de Veenkolonien. Niet alleen in woorden maar ook in beelden werden de medewerkers van LNV, maar ook die van de provincies Groningen en Drenthe, meegenomen.

Theorie en praktijk

Gezamenlijk werd geconstateerd dat het voor LNV een enorme klus is om op 1 juli Europa te overtuigen dat het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voldoende waarborgen heeft om in Nederland te voldoen aan het GLB. Binnen LNV wordt er hard gewerkt om het klaar te krijgen waarbij, door de aanwezigen, de nadruk werd gelegd hoe dit praktisch uitpakt in de Veenkolonien.

Tijdspad

Dat theorie en praktijk niet op elkaar aansluient werd pijnlijk duidelijk toen, op basis van een tijdlijn, naar voren kwam dat binnen een Veenkoloniaal bouwplan verschillende keuzes gemaakt moeten worden terwijl de GLB-regels (nog) niet duidelijk zijn. Ook het feit dat, met het nieuwe GLB, het verdienvermogen in de Veenkolonien nog meer onder druk komt te staan werd daarbij benadrukt. Groen doen als je rood staat geldt daarbij niet alleen voor de individuele boer maar zeker ook voor de ketenpartijen rondom de Veenkoloniale boer. Het was dan ook goed dat naast praktiserende boeren ook een vertegenwoordiging van Avebe aanwezig was.

Eiwitgewas

Binnen het GLB-team van LNV, onder aanvoering van directeur GLB Annemiek Hautvast, wordt nog flink gepuzzeld hoe ervoor gezorgd wordt dat, ook binnen het Veenkoloniale bouwplan, de Eco-regeling meerwaarde biedt. Blij waren de aanwezigen met de opmerking dat LNV ernaar streeft dat voor een “gemiddelde” boer het zilver-niveau haalbaar is. Zorgen namen toe toen het eiwitgewas zetmeelaardappelen niet op het vizier van LNV stond. Daar ligt zeker nog een uitdaging voor het gebied om dit beter bij LNV onder de aandacht te brengen.

Tussen de buien door

Dat de praktijk weerbarstig is en de natuur zich niet laat sturen werd duidelijk toen we klokslag drie uur, door de bedrijfsleider Gerard Hoekzema van PPO Valthermond, mee werden genomen in het veld. Tussen flinke regenbuien zagen we dat na veldbonen de suikerbieten niet echt willen groeien. Ook het feit dat het “natuurverschijnsel kraaien” de maisteelt geen goed doet en een alternatief gewas als de Russische paardenbloem, voor de productie van natuurrubber, moeite heeft met de opkomst, liet zien dat er nog veel uitdagingen zijn. Duidelijk kwam in zijn verhaal naar voren dat een goed groeiend gewas de meeste potentie biedt voor een duurzame teelt.

Volop uitdagingen

De bijeenkomst werd afgesloten met de conclusie dat zowel voor de Veenkolonien als voor LNV en de provincies er nog een enorme uitdaging is om de komende jaren een goede invulling te geven aan het GLB. Daarbij is het belangrijk om elkaar te blijven informeren en is een vervolgafspraak voor dit najaar gemaakt. Het blijven informeren geldt niet alleen voor een select gezelschap op een woensdagmiddag. Op de bijeenkomsten over het nieuwe GLB in Groningen en Drenthe kunt u als Veenkoloniale Boer ook kennis nemen van de impact van het nieuwe GLB op uw bedrijf. Dus noteer alvast in uw agenda, 4 en 5 juli in Drenthe en 5,12 en 14 juli in Groningen. Meer informatie kunt u vinden op de site van Toekomstig GLB

Datum 9 februari 2023 Peter Gelling