Bijeenkomst Boeren in het Oldambt met of zonder Duist

Dinsdag 19 april jongstleden is er een bijeenkomst ‘Boeren in het Oldambt, met of zonder duist’ georganiseerd geweest bij SPNA Ebelsheerd in Beerta.

Het betrof een themabijeenkomst over duistbestrijding, nu en in de toekomst.
Een groep van sprekers, ieder op hun gebied nauw betrokken bij (de toekomst van) duistbestrijding, is gevraagd te vertellen over hun belevingen.

Sprekers waren:

Bram Vervisch/Jonas Claeys (Inagro): Resultaten Vlaamse duistonderzoek

Jo Ottenheim (Nefyto): oorzaken en oplossingen voor het wegvallen van middelen voor gewasbescherming

Jaap Steenhuis-Geertsema (WPA-Robertus): visie op duistbestrijding

Patricia van Rijswick (SPNA): Resultaten BO onderzoek duistbestrijding en ervaringen niet-chemische duistbestrijding uit het buitenland.

Het doel van deze bijeenkomst was ook om suggesties op te halen waarmee het toekomstige duistonderzoek (met waarschijnlijk minder chemie) zo praktijkgericht mogelijk opgezet kan worden.

Datum 20 april 2022 Peter Gelling