Verplichte bufferstroken langs alle waterlopen voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Er is en komt momenteel veel nieuwe regelgeving. We hebben al te maken met het GLB, het 7e Nitraat Actie Programma en nu komt daar de derogatiebeschikking bij. Na maanden van onderhandelen tussen kabinet en Europese Commissie, druk van agrarische belangenbehartigers en speculaties in de media is er eindelijk duidelijkheid voor Nederlandse boeren en tuinders – en die is in de beleving van LTO ernstig. 

LTO Noord heeft voor betrokkenen alle derogatie maatregelen op een rijtje gezet (met een derogatievergunning mag u meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken).

Bij punt 7 staat de uitleg over de bufferstrook. Bufferstroken langs alle waterlopen waar geen bemesting is toegestaan. Deze bufferstroken moeten geen twee maar drie meter breed gaan zijn. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor de landbouw in onder meer de Veenkoloniën. 

De volledige tekst van LTO vindt u hier:
https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/bewust-omgaan-met-biodiversiteit-energie-en-kringlopen/stikstof/actueel/derogatiebeschikking-bekend-hele-sector-wordt-geraakt

Wat zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover? De tekst leest u hier:
https://www.rvo.nl/nieuws/derogatie-2022-en-daarna

Datum 9 februari 2023 Peter Gelling