Duurzaam Boeren Drenthe; beloont en ondersteunt boeren

De provincie Drenthe is één van de drijvende krachten achter Duurzaam Boeren Drenthe. Het beloont en ondersteunt boeren op weg naar meer kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschapskwaliteit. Het unieke hieraan is de rol van de gebiedscontactpersonen. Collega melkveehouders die al de nodige ervaring hebben met het werken met KPI’s en het realiseren van de gestelde doelen.

Beloning

Op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) word er beloond. Door bijeenkomsten en kennisdeling wordt u geïnspireerd en gestimuleerd.

U kunt de aanvraag via de website van Samenwerkingsverband Noord Nederland indienen.

Op het moment dat uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden en in aanmerking komt voor de regeling, dan gaat de WUR aan de slag. Zij berekenen hoe het bedrijf scoort op KPI’s op basis van Kringloopwijzer, de gecombineerde opgave en gegevens die u heeft doorgegeven.

Het totale traject duurt 2 jaar en jaarlijks is er een maximale beloning te halen van € 5.000,-

Lees meer over Duurzaam Boeren Drenthe door hier te klikken.

De beloningsregeling kan tot 15 mei 2023 worden aangevraagd

Bron: Duurzaam Boeren Drenthe

Datum 26 april 2023 Peter Gelling