Excursie voorloperproject Achterste Diep

15 juni jl. stond er tijdens de themamaand van de natuurinclusieve landbouw een excursie naar het pilotproject ‘Natuurinclusieve landbouw Achterste Diep’ op het programma. Circa 20 vertegenwoordigers vanuit ministerie, collectieven, LTO en overheid uit Fryslân, Groningen en Drenthe kregen een inkijk in het proces rond deze innovatieve gebiedsaanpak. Willem Tjebbe Oostenbrink van Prolander gaf een toelichting op het proces. Met boeren zijn keukentafelgesprekken gevoerd over de opgave om water langer in het gebied te houden door het Achterste Diep te laten meanderen. Samen met boeren worden maatregelen voor natuurinclusieve landbouw genomen en gemonitord. Na deze toelichting was er een veldbezoek met toelichting door Joop van Duijnhoven van Agrarische Natuur Drenthe.

Het Achterste Diep ligt tussen Buinen en Drouwenerveen. Als onderdeel van het Hunzedal is het de natuurlijke verbindingszone tussen het bovenstroomse Lofargebied en het benedenstroomse gebied de Branden. Vanuit de Regio Deal loopt hier een gebiedsproces waarbij boeren nieuwe manieren van landbouw verkennen. Deze natuurinclusieve landbouw gaat uit van een manier van boeren waarbij oog is voor de natuur. Terwijl de Hunze langzaamaan zijn oorspronkelijke, kronkelende weg door het landschap weer begint te vinden, komt er rondom de beek steeds meer natuur terug. Die natuur is hard nodig om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren, maar heeft ook ruimte nodig op grond die nu van boeren is.

Datum 4 juli 2022 Peter Gelling