Informatiebijeenkomst Pagediep

10 maart jongstleden heeft er in Smeerling een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met betrekking tot eventuele ontwikkelmogelijkheden in de directe omgeving van het Pagediep.

Eigenaren/boeren van de aangrenzende percelen aan het Pagediep zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd om daarover van gedachten te wisselen.

Aanleiding

Gemeente Stadskanaal, Provincie Groningen en Waterschap Hunze en Aa’s hebben in 2019 een algemene verkenning laten doen naar eventuele toekomstige kansen voor het Pagediep-gebied. Uit deze verkenning blijkt dat het combineren van verschillende functies zoals landbouw, water, biodiversiteit en recreatie kan bijdragen aan het realiseren van gezamenlijke doelen bijvoorbeeld op het gebied van een gezonde bodem, voldoende en schoon water, duurzame energieopwekking, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied.

Vertraging door corona

Door de corona-pandemie had deze verkenning nog geen vervolg gekregen. Afgelopen zomer is door de betrokken bestuurders een fietstocht door het gebied gemaakt en is besproken hoe dit een vervolg zou kunnen krijgen. Algehele conclusie was dat het Pagediep veel kansen biedt om functies met elkaar te combineren.

Uitgangspunt

Belangrijk uitgangspunt daarbij is om voldoende perspectief voor de landbouw in het gebied te hebben en te houden. Daarom is besloten om nu als eerste stap met de landbouw in het gebied in gesprek te gaan.

Tijdens de bijeenkomst zijn de boeren geïnformeerd over de gedane verkenning. Wat voor beelden heeft het opgeleverd? En welke kansen zien de bestuurlijke partijen daarbij? Van de boeren werd gevraagd hoe zij vanuit hun bedrijf daar tegen aan kijken: kunnen deze gebiedskansen ook een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van hun bedrijf? En, zou u als boer in een vervolggesprek hierover willen doorspreken?

Vanaf een blanco pagina willen de bestuurlijke partijen samen met de boeren in het gebied kijken welke mogelijkheden en kansen er zijn.

Datum 15 maart 2022 Peter Gelling