Inloopbijeenkomst Transitie Landelijk Gebied

In 2022 heeft het Rijk doelen gepresenteerd voor natuurherstel, water en klimaat in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).  Om deze doelen te behalen, heeft het Rijk aan de provincies gevraagd om gebiedsplannen op te stellen voor hun eigen grondgebied, de PPLG’s.

De provincie Groningen wil de komende maanden met de omgeving in gesprek over de toekomst van het landelijk gebied. De provincies hebben de taak voor de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat een gebiedsplan aan te leveren bij het rijk. De provincie Groningen heeft voor haar PPLG ervoor gekozen om de provincie onder te verdelen in 7 gebieden, te weten  Zuidelijk Westerkwartier, Waddenkust en Wierdenland, Gorecht, Centrale Woldgebied en Duurswold, Veenkoloniën, Oldambt en Westerwolde.

De provincie Groningen wil de landbouw, andere sectoren en inwoners laten meepraten en samen bedenken wat de opgaven zijn en welke mogelijkheden er zouden kunnen zijn. Daarvoor heeft zij in de maand juni in de 7 gebieden inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Op 13 juni jl. was voor de Veenkoloniën de inloopbijeenkomst in Borgerswoldhoeve in Veendam. Op een goed bezochte bijeenkomst is over de verschillende thema’s van gedachten gewisseld.

Datum 6 juli 2023 Peter Gelling