Interview Marjon Schultinga, projectleider bij de ANOG voor o.a. Groenblauwe dooradering in de Veenkolonien

Marjon is projectleider bij ANOG. ANOG heeft verschillende projecten lopen rondom duurzame landbouw. Zij is betrokken bij verschillende projecten waar we in samenwerken zoals de Groenblauwe dooradering in de Veenkoloniën en verwaarden van maaisel. Een ander project waar de samenwerking in plaats vindt is  ‘Akkerranden in de Veenkoloniën’.

In welke relatie sta je tot natuurinclusieve landbouw?
Natuurinclusieve landbouw is de rode draad door mijn werkzaamheden als projectleider bij ANOG. ANOG voert veel verschillende projecten uit: van praktisch en regionaal tot meer abstract en landelijk. Maar altijd staat hierbij centraal dat het moet bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw.

Wat zou je graag willen bereiken op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw?
Mijn wens is dat natuurinclusieve landbouw in de breedste zin van het woord gemeengoed wordt in de akkerbouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verminderen van chemie door te werken met natuurlijke plaagbeheersing, een gezonde en levendige bodem met alle bijbehorende voordelen en het werken in regionale kringlopen waar mogelijk. Vanuit wet- en regelgeving wordt er steeds meer gestuurd op deze onderdelen, maar het beste resultaat krijg je wanneer het vanuit de landbouw zelf ontwikkeld wordt. Want dan heeft het zichzelf bewezen dat het werkt en rendabel is.

Hoe ziet de landbouw er wat jou betreft over 5 jaar uit?
Het bouwplan is diverser en er worden gewassen geteeld waar met de natuurlijke processen kan worden meegewerkt. Zodat het werken vanuit hoge mate van (kunstmatige) controle kan worden losgelaten.

Wie of wat inspireert jou hierin?
Dat kan van alles zijn! Boeren die durven te experimenteren en kansen zien, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor meer biodiversiteit en ook de natuur zelf. Die zit zo vernuftig in elkaar, daar kunnen we een hoop van leren.

Waarom of wanneer ga jij met plezier naar je werk?
Ik krijg er energie van als we echt iets kunnen bereiken met elkaar, en we het over de inhoud kunnen hebben. Samenwerken voor een toekomstbestendige landbouw. Helaas werkt de wet- en regelgeving hier tegenwoordig niet echt aan mee…

Hoe besteed jij je vrije tijd het liefst?
Als het even kan, ben ik buiten in de tuin of in de natuur te vinden. Ook woon in op een schip waar altijd wel iets te doen is, en sport ik graag.

Wat wil je de lezers van de nieuwsbrief meegeven?
Blijf zoeken naar kansen die natuurinclusieve landbouw biedt. Elke stap is er één!

Datum 25 mei 2023 Peter Gelling