Interview met Harry Luring – Biologisch boer in Onstwedde

Harry Luring is, samen met zijn vrouw Chonda,  eigenaar van Bio-boerderij Landleven in Onstwedde. Het is een gemengd biologisch bedrijf met akkerbouw en melkvee. Er wordt gewerkt in kringlopen en korte ketens van producent naar consument. In de Erfwinkel van de boerderij kun je terecht voor een breed assortiment van boodschappen. Lekker van dichtbij, waarbij de voedselketen kort en overzichtelijk is. Want weten wat je eet, waar het vandaan komt en wat erin zit, dat vinden zij belangrijk. Met de projectgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën hebben wij onlangs een rondleiding gehad. Tijd voor een nadere kennismaking met Harry.


In welke relatie sta je tot Agenda voor de Veenkoloniën / Regiodeal
Natuurinclusieve Landbouw?

Agenda voor de Veenkoloniën staat voor een transitie van landbouw, die in balans is met haar omgeving. Wij zijn in 2010 al omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Zo hebben we al ervaring opgebouwd met natuurinclusief produceren. De focus ligt nu vooral op het gezond houden en verbeteren van de bodem. Kennis van bodemvruchtbaarheid is cruciaal.

Wat zou je graag willen bereiken op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw?
Dat er kwalitatief hoogwaardige producten, die zonder schade aan bodem, lucht, water en biodiversiteit zijn geproduceerd, rechtstreeks aan de consument worden verkocht. Meer natuurinclusieve teelt is een goede ontwikkeling, in mijn ogen.

En wat is daarvoor nodig?
Bewustwording dat de gangbare landbouw uiteindelijk een doodlopende weg is. De bodemkwaliteit loopt terug door verdichting en chemische vervuiling. Het zal steeds lastiger worden om er goede producten af te halen. Niet alleen de boeren, ook de burgers kunnen hun steentje bijdragen door hun keuze in de supermarkt. Nu is biologisch voedsel vaak duurder dan gangbaar. De nadelige effecten op het milieu van de gangbare productiemethoden worden niet verrekend in de prijs van dat voedsel. Dat betalen we met zijn allen aan belasting voor bv. waterzuivering.

True pricing vind ik een goed systeem. Dat houdt in, dat in de prijs van voedsel óók de milieuschade en het verlies aan biodiversiteit is verrekend, die bij de teelt ervan is ontstaan. Dan ziet het prijskaartje van gangbaar geteeld voedsel er ineens heel anders uit. Het gangbare product ligt dan waarschijnlijk dúúrder in het schap dan het biologische product. Die ontwikkeling verandert het koopgedrag van mensen. Zo is het uiteindelijk beter voor de gezondheid van de bodem, van planten, dieren en mensen. Dat is in alle opzichten winst.


Hoe ziet de voedseltransitie eruit over 5 jaar?

Dit is niet eenvoudig te voorspellen. Het traditionele Veenkoloniale bouwplan is naar mijn mening te intensief voor een gezond bodemleven. In feite is het bulkproductie tegen zo laag mogelijke kosten. Bulkproductie gaat moeilijk samen met natuurinclusief produceren.

De transitie van melkveehouderij is minder ingrijpend. Door extensivering is al veel verbetering mogelijk in bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit.   

Waarom of wanneer ga jij met plezier naar je werk?
Mijn werk is mijn hobby. Sinds we biologisch werken heb ik er nóg meer plezier in gekregen, omdat we minder hoeven ‘puzzelen’. “De natuur zit perfect in elkaar”, zeggen we hier vaak. Als je je bodemleven koestert en inzet op preventieve gezondheid, zie je daar de vruchten van. We voeren de koeien eenvoudiger en hoeven geen maximale, maar een optimale productie van ze. Het is een groot plezier om met gezonde dieren te werken. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Meegaan met de natuur geeft ook ontspanning en arbeidsvreugde.

Hoe besteed jij je vrije tijd het liefst?
Ik houd van lezen. Vaak zijn het wel vakgerelateerde boeken of tijdschriften die ik ter hand neem. Op dit moment lees ik het boek ‘Vierduizend jaar Kringlooplandbouw’ van F.H. King. Het vertelt over oude wijsheden rond duurzame landbouw, met concrete mogelijkheden voor toepassing in het heden. Daarnaast vind ik het leuk om gebieden te verkennen. Elke streek heeft zijn eigen karakteristieke landschap, verweven met de historie.  

Wat wil je de lezers van de nieuwsbrief meegeven?

Denk zelf na en doe niet de dingen, omdat iedereen dat doet. Daag jezelf uit, verruim je blik en probeer zaken eens van een andere kant te bekijken. Stel jezelf de vraag of de activiteiten die je nu onderneemt  ontwikkelingen zijn met toekomstperspectief. Ga ook wat meer op je gevoel af: klopt het nog wat ik doe? Zonder verandering is er geen vooruitgang.

Hoe word je als Bio-boer zichtbaar voor consumenten?

Op onze boerderij maakt dochter Marijke kaas en runt ze de Erfwinkel, samen met Chonda. Zo krijgen we al heel veel consumenten op het erf. We nemen ze mee in de gebeurtenissen op de boerderij, ook via Facebook en een Nieuwsbrief. We nodigen mensen uit voor een kraambezoek bij de pasgeboren kalfjes of de ‘koeiendans’, we hebben een vrijwilligersgroep en leiden soms groepen rond op de boerderij. Zo betrekken wij de burgers bij ons werk. Als je zelf de passie en het plezier van biologisch boeren voelt, kun je dat ook uitdragen. 

Op de hoogte blijven? Meld u aan op de Facebookpagina’s

Facebook Bio-boerderij Landleven

Facebook Erfwinkel Westerwolds Goud

Datum 15 december 2022 Peter Gelling