Interview met Klaas Sloots, burgemeester Stadskanaal

Tijdens al onze werkzaamheden komen we uiteenlopende mensen tegen. In iedere nieuwsbrief en op onze website hebben we zodoende een interview met een aansprekende gast.

De Agenda voor de Veenkoloniën heeft te maken met bestuurders, die namens hun deelnemende organisatie zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep en/of Dagelijks Bestuur. In het voorjaar zijn er een aantal nieuwe bestuurders aangetreden of hebben er als gevolg daarvan wisselingen in portefeuille plaatsgevonden.

De heer Klaas Sloots, burgemeester gemeente Stadskanaal, neemt daardoor sinds dit voorjaar deel in de Stuurgroep en is lid van het Dagelijks Bestuur. Hij is echter al langer burgemeester van de gemeente Stadskanaal, namelijk sinds januari 2021.

Maar wat heeft hij gedaan om daar te komen?

Zijn droom van destijds om bij de politie te gaan werken heeft hij waargemaakt. Na maar liefst 21 jaar actief te zijn geweest in verschillende functies binnen de politie heeft hij uiteindelijk het roer omgegooid. Hij zocht een baan om voor zijn gevoel echt actief te kunnen zijn in samenleving en zodoende is hij aan de slag gegaan als gemeentesecretaris in de gemeente De Marne.

Daarna was hij zes jaar werkzaam bij sociale partners in de bouwsector. Vervolgens heeft hij zijn politiek bestuurlijke ambities invulling kunnen geven; hij werd wethouder in de gemeente Zwolle. Zoals gemeld, sinds januari 2021 is hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Stadskanaal, een terugkeer naar het gebied waar zijn wortels liggen. 

In zijn portefeuille heeft hij bestuur en samenwerking, integrale veiligheid, Organisatie en Dienstverlening en Economie. Vanuit de portefeuille Economie is Klaas Sloots één van de leden van de Stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën en vertegenwoordigd hij de Stuurgroep in het Dagelijks Bestuur.

In welke relatie sta je tot Agenda voor de Veenkolonien / Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw?

Het grootste deel van de gemeente Stadskanaal ligt in het gebied van de Veenkoloniën en het andere deel ligt in het gebied Westerwolde. Op een groot deel van het grondgebied van de gemeente Stadskanaal wordt landbouw bedreven. Daarnaast zijn veel andere ondernemingen rechtstreeks of indirect verbonden met de landbouwsector. Ik denk dan aan de landbouwmechanisatie,  transport,  gewasbeschermingsmiddelen tot aan de makelaardij. Bijna iedereen heeft wel een verbinding met de landbouw. Zo heb ik dat ook, niet alleen omdat landbouw onderdeel uitmaakt van mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar ook van huis uit. Mijn vader werkte als vertegenwoordiger bij de Agrarische Unie en mijn opa was boer in Gasselternijveenschemond. Zelf verdiende ik, toen ik naar de middelbare school ging, een zakcentje door in de vakanties bij een boer te werken en bij een loonbedrijf.

Wat zou je graag willen bereiken op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is voor mij een nog verder te ontwikkelen vorm van kringlooplandbouw. Duurzame en natuurinclusieve aanpassingen zijn noodzakelijk om op de lange termijn voldoende gezond voedsel te kunnen garanderen. Bodem en water moeten met respect worden behandeld en minder worden belast. Dit vraagt een omslag van denken en handelen, niet alleen van boeren maar eigenlijk van de hele maatschappij.

Hoe ziet de landbouw er wat jou betreft over 5 jaar uit?

Er liggen een flink aantal uitdagingen in de komende 5 jaar in de landbouwsector. De afgelopen periode heeft ons vooral geleerd om de broodnodige omslag met de hele maatschappij te maken. Kaartjes en staatjes vanuit één richting helpen daar niet bij. Gesprekken met landbouwsector en met de hele voedselketen moeten die omslag wel bewerkstelligen. Veranderen doe je samen en vooral met perspectief voor boeren. Ik denk dat we ook meer regionaal moeten denken. Op de schaal van een regio, zoals de Veenkoloniën, is het makkelijker om te veranderen. We kennen elkaar, we kennen de opgaven en de uitdagingen. We hebben Den Haag nodig om ons op regionaal niveau financieel te helpen om samen te veranderen en te verduurzamen.

Waarom of wanneer ga jij met plezier naar je werk?

Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk. In nauwe relatie met mensen is er zoveel te bereiken. Als bestuurder neem je dagelijks besluiten die de samenleving raken. Het is daarom zo belangrijk om die verantwoordelijkheid goed in te zetten en om de wereld een beetje mooier te maken.

Hoe besteed jij je vrije tijd het liefst?

We zijn nu druk bezig om de laatste hand te leggen aan de renovatie en verduurzaming van onze boerderij. Ik vind het mooi om te klussen en in de tuin te werken. Het werken met mijn handen maakt dat ik mijn hoofd even vrij kan maken. Die ruimte is ook nodig om de batterij weer op te laden of voor het bedenken van nieuwe ideeën

Wat wil je de lezers van de nieuwsbrief meegeven?

Dat is een lastige vraag. Zitten lezers te wachten op een boodschap? Zonder gekheid, ik ben niet zo van het ongevraagd dingen meegeven. Daarentegen wanneer mensen vragen om hulp of ik zie zelf dat mensen we een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dan help ik met alle plezier.

Wat vind jij van de betrokkenheid van de Agenda voor de Veenkoloniën?   

Bij een van de eerdere vragen had ik al iets gezegd over het regionaal werken aan verduurzaming en aan de omslag in de landbouw. De agenda voor de Veenkoloniën is typisch geschikt voor een gebiedsaanpak zonder dat het gehinderd wordt door grenzen. Provincies en gemeenten hebben met de Agenda voor de Veenkoloniën een samenwerkingsverband te pakken dat nu en in de nabije toekomst kan helpen met de broodnodige omslag en verduurzaming.

Datum 20 december 2022 Peter Gelling