Interview met Tanja Beuling, programmamanager bij Innovatie Veenkoloniën

Een regenachtige dag in Valthermond, regen waar we al weken op hebben gewacht en die hopelijk de gewassen in de Veenkoloniën nog een oppepper geven. In het voorhuis van de proefboerderij in Valthermond wordt hard gewerkt aan de Innovatie van de Veenkoloniën. Sinds april is Tanja Beuling werkzaam voor Innovatie Veenkoloniën als Programmamanager.

Hoog tijd om nader met haar kennis te maken en te vragen hoe zij de samenwerking ziet tussen Agenda van de Veenkoloniën en Innovatie Veenkoloniën.

Hoe is Tanja gestart?

Tanja legt uit dat ze bij aanvang van haar werkzaamheden de opdracht heeft gekregen om van Innovatie Veenkoloniën een zelfstandige stichting te maken. En dat is inmiddels gelukt. Ketenpartijen zoals Agrifirm, Cosun en Avebe, maar onderzoek en onderwijs (HLB, Terra en WUR) en gebiedspartijen (Anog, AND en LTO Noord) willen graag hun bijdrage leveren.

Zoek de verschillen

Het verschil tussen Agenda van de Veenkoloniën en Innovatie Veenkoloniën is niet voor iedereen helder. Tanja legt uit dat ze bij aanvang van haar werkzaamheden de opdracht heeft gekregen om van Innovatie Veenkoloniën een zelfstandige stichting te maken. En dat is inmiddels gelukt. Ketenpartijen zoals Agrifirm, Cosun en Avebe, maar ook onderzoek en onderwijs (HLB, Terra en WUR) en gebiedspartijen (ANOG, AND en LTO Noord) willen graag hun bijdrage leveren.

Tanja: “Natuurlijk is ook de Agenda voor de Veenkoloniën nauw betrokken bij Innovatie Veenkoloniën. Kortweg kun je stellen dat de Agenda voor de Veenkoloniën meer een samenwerking is tussen diverse overheden op verschillende echelons, en dat Innovatie Veenkolonien een samenwerking is tussen ketenpartijen en kennisinstellingen. En wat is het mooi dat dit allemaal samenkomt op de proefboerderij in Valthermond, het landbouwinnovatiecentrum in de Veenkoloniën, waar beide partijen zijn gehuisvest”.

Wat ziet Tanja als uitdaging in de Veenkoloniën?

Het nieuwe GLB, het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn maar ook het Nationaal Programma Landelijk gebied zijn grote uitdagingen voor de landbouw in de Veenkoloniën. Als boerin van een akkerbouwbedrijf in 1e Exloërmond ziet Tanja veel op de agrariërs en de overheden afkomen. Wat mooi dat we dan een plek hebben in de Veenkoloniën waar deze dingen samen komen en we als gemeenten, provincies en de betrokken partijen van de agrariërs hier met elkaar de schouders onder kunnen zetten. Daarbij wil ze vooral zorgen dat regels vaak bedacht van achter een bureau op een praktische en haalbare manier landen in het gebied.

Natuurinclusieve toekomst met kansen.

Mooi is een relatief begrip. Vindt de één de Veenkoloniën maar een saai en eentonig gebied, Tanja houdt van de uitgestrektheid van het Veenkoloniale landschap. De toekomst voor de landbouw is best onzeker, maar op het gebied van Precisie Landbouw en Robotisering liggen er op de uitgestrekte kaarsrechte percelen zeker kansen.  Ook de wijken en kanalen bieden perspectief, voor een goede waterverdeling en voor akkerranden binnen een meer natuurinclusieve landbouw. Een mooi streven waarvoor in de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw volop aandacht is.

Wel vindt Tanja dat binnen de projecten van Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw het verdienvermogen van de landbouwers nadrukkelijk aan de orde moet blijven. De samenwerking tussen de Agenda voor de Veenkoloniën en Innovatie Veenkoloniën is hard nodig om elkaar scherp te houden en samen de koers te bepalen voor een gebiedsgerichte aanpak in de Veenkoloniën. Een uitdaging die Tanja, samen met de programmamanager van de Agenda voor de Veenkoloniën Peter Gelling, graag aangaat.

Datum 20 september 2022 Peter Gelling