Interview Niels Godijn, veldbioloog en betrokken bij het project Slaperdijken

Niels is betrokken bij het project Slaperdijken, ondersteund door de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.

Als veldbioloog is hij al langere tijd bezig met akkers, akkervogels en biodiversiteit. Hij is onder andere werkzaam in de Zuidwestelijke Delta, vooral in Zuid-Holland.

Daar houdt hij kieviten en veldleeuweriken nauwlettend in de gaten, en verricht daarnaast diepgravend onderzoek naar insecten op binnendijken.

In welke relatie sta je tot Agenda voor de Veenkoloniën / Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw?
Vanuit het project Rijke Dijken van de Delta hebben we ervaring opgebouwd met ecologie op binnendijken. Dit kwam goed van pas tijdens de opzet van een nieuw project op de Groninger dijken. Hierin zal ik ook een deel van het insectenwerk uitvoeren.

Wat zou je graag willen bereiken op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw?
Meerdere dingen, maar in dit kader vooral dat de permanente structuren op zodanige wijze worden onderhouden dat ze een goed leefgebied vormen voor planten en dieren die in het agrarisch landschap thuishoren. Op dijken betekent dat in feite de ouderwetse gebruiksvorm met een lichte veebezetting.

Hoe ziet de landbouw er wat jou betreft over 5 jaar uit? Wat inspireert jou hierin?
Heel soms kom je nog een dijk tegen waar de tijd heeft stilgestaan. Een paar koeien of schapen, her en der een plukje struiken of een vrijstaande boom. Een prachtig gezicht en bomvol planten, vlinders, bijen en vogels.

Waarom of wanneer ga jij met plezier naar je werk?

Veldwerk ligt me nauw aan het hart, vogels observeren in akkergebieden leert hoe zij in het landschap leven en wat zij nodig hebben. Kantoorwerk geeft me ook voldoening.

Hoe besteed jij je vrije tijd het liefst?
Rondstruinen op dijken, of vogels observeren, ergens op de Zuid-Hollandse eilanden…

Wat wil je de lezers van de nieuwsbrief meegeven?
Wandel eens over een dijk. Een fraai uitzicht, en wie weet kom je wel een oliekever tegen!

Datum 24 april 2023 Peter Gelling