Interview Peter Gelling, programmamanager Agenda voor de Veenkoloniën

Peter is sinds maart 2021 programmamanager Agenda voor de Veenkoloniën. In zijn werkzame leven is hij onder meer in de Retail werkzaam geweest, als manager en personeelsmanager. Daarna heeft hij een periode invulling mogen geven aan het ambt van wethouder in de gemeenste Stadskanaal.

Peter gaat met ingang van 1 oktober aanstaande een nieuwe uitdaging aan. Hij keert terug naar zijn oude liefde, de Retail. Hij gaat starten als bedrijfsleider en MT-lid bij Schutrups in Exloo, een gerenommeerd bedrijf, om samen met hen het bedrijf toekomstbestendig te laten zijn.  

In welke relatie sta je tot natuurinclusieve landbouw?
Peter: Als programmabureau van Agenda voor de Veenkoloniën leggen we op dit moment de focus op landbouw, natuur en omgeving. Daardoor is door de deelnemende partijen in de Agenda in 2018 besloten de opdracht aan te nemen invulling te geven vanaf 2019 t/m 2024 aan de gebiedscoördinatie voor de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.

Dat maakte mij zodoende gebiedscoördinator Regio Deal Natuurinclusieve landbouw voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt.

Natuurinclusieve landbouw is daarmee een voorname invulling van het werk dat we als programmabureau doen. We hebben de afgelopen jaren veel projecten weten te realiseren, met alle mensen betrokken bij de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw.  Projecten verschillend in omvang, maar ook verschillend in aanpak. Van langjarige gebiedsgerichte projecten tot projecten die echt op het erf van de boer zijn beland, strategisch van aard en soms heel praktisch. Maar altijd vanuit de gedachte dat het moet bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw, rekening houden met een goed verdienmodel voor de boeren.

Wat zou je graag willen bereiken op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw?
Mijn wens is dat natuurinclusieve landbouw in de breedste zin van het woord in de toekomst meer gemeengoed is in de landbouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verminderen van chemie, een gezonde en levendige bodem, aandacht voor biodiversiteit, ontwikkeling in technologisch opzicht om productietechnisch te kunnen blijven leveren.

Groenblauwe dooradering biedt naar mijn mening veel mogelijkheden om invulling te geven aan de diverse doelstellingen die er zijn. Ik heb een voorstel gedaan voor een provinciegrensoverstekende robuuste groenblauwe dooradering. Van de Ruiten Aa naar de Hunze en weer terug. Een groenblauwe connectie, een mooie cirkel in het land, waarbij gedacht wordt aan meervoudig gebruik.

Denk daarbij aan landbouw, toename biodiversiteit, waterhuishouding, maar ook recreatie. Daar liggen volgens mij kansen.

Hoe ziet de landbouw er wat jou betreft over 5 jaar uit?
Dat vind ik een lastige vraag. Zolang de rijksoverheid het moeilijk vindt om knopen door te hakken, zolang een duidelijke visie op de landbouw in de toekomst niet wordt gedragen en het boeren aan perspectieven ontbreekt, zijn ontwikkelingen moeilijk te voorspellen.

Wie of wat inspireert jou hierin?
Dat kan van alles zijn! Boeren die durven te ondernemen en te experimenteren en kansen zien, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor meer biodiversiteit en ook de natuur zelf. Maar vooral daar waar beiden elkaar kruisen.

Waarom of wanneer ga jij met plezier naar je werk?
Ik krijg er energie van als er nieuwe dingen te ontdekken en te ontplooien zijn. Ik denk graag in kansen en uitdagingen. “Op de winkel passen” is niet echt iets dat bij mij past.

Daarbij werk ik graag met de nodige humor en vooral samen met collega’s. In gezamenlijkheid echt iets kunnen bereiken met elkaar. Daar ga ik voor.

Waar ben je het meest trots op sinds je bij de Agenda voor de Veenkoloniën werkzaam ben?
Dat is toch wel het tot stand doen komen van de ontwikkelkaders groenblauwe dooradering voor de Veenkoloniën.

Met diverse partijen is daar heel hard aan gewerkt en zijn we, vooruitlopend op wat er elders in het land tot stand komt, een voorloper op dit gebied.

Concreet, helder en als praktisch handvat voor eenieder in het werkveld die met groenblauwe dooradering aan de slag wil gaan.

Voortvloeiend uit de ontwikkelde kaders is door de Agenda ook verder het idee uitgewerkt voor provinciegrensoverstekende robuuste groenblauwe dooradering.

Een aanpak die tegemoetkomt aan de verschillende opgaven die er zijn in het landelijk gebied. Het aan elkaar verbinden van groenblauwe elementen in het gebied lijkt zeer kansrijk, waar een meervoudig doelgebruik voorop staat.

Als we ook maar een kleine bijdrage hebben kunnen leveren aan de toekomstige ontwikkelingen op dat terrein, dan zou me dat trots maken.

Hoe besteed jij je vrije tijd het liefst?
Mijn “probleem” is dat ik heel veel dingen leuk vind. Als het even kan, ga ik in een weekend met vrouw en hond erop uit. We hebben een heel klein kneuterig caravannetje en daar ga ik graag mee op pad. In binnen- of buitenland. Daarnaast loop ik graag met de hond, houd ik van motorrijden, ik speel golf en als het even wil lukken mag ik graag in de tuin bezig zijn, of kijken naar sport.

Er zit te weinig tijd in een dag…

Wat wil je de lezers van de nieuwsbrief meegeven?Ik wil graag langs deze weg iedereen van harte bedanken voor de samenwerking en ik wens iedereen het allerbeste voor de toekomst

Datum 4 september 2023 Peter Gelling