Landschapswerkplaats

Samen met de initiatiefnemers en de gebiedspartijen werken zij de initiatieven uit die door het Toukomstpanel zijn geselecteerd. Hierbij is de Landschapswerkplaats de professionele ondersteuning van de initiatiefnemers.

De Landschapswerkplaats wordt uitgevoerd in opdracht van Nationaal Programma Groningen en is vanaf 15 april gevestigd in het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek. De kern van de organisatie bestaat uit medewerkers van Prolander en Landschapsbeheer Groningen die zich inzetten voor de Landschapswerkplaats.

Tijdens en rondom gebiedsbijeenkomsten onderzoekt de Landschapswerkplaats hoe en waar zij de plannen kunnen uitvoeren. Zij stellen daarvoor een gebiedsagenda en een werkplaatsagenda op.

Het doel van de Landschapswerkplaats is om een grote bijdrage te leveren aan een fijnmazig, beleefbaar, biodivers en toekomstbestendig Groninger landschap. De grootste kans tot succes zit in de samenwerking tussen initiatiefnemers, overheden en overige gebiedspartijen.

Groningers zijn begaan met hun landschap én vinden het belangrijk om hierin te investeren. Dat werd meer dan duidelijk tijdens het verzamelen van ideeën voor de toekomst van Groningen in ‘Toukomst’. Want van de negenhonderd ingezonden Toukomstideeën heeft bijna de helft te maken met natuur en landschap en met manieren om meer en beter van het landschap in de provincie te kunnen genieten.

De kern van de Landschapswerkplaats is: samen met inwoners werken aan het landschap om
het (be)leefbaarder, meer biodivers en toekomstbestendiger te maken. Dat doen we door de
initiatieven samen te laten werken in combinatie met een gebiedsgerichte aanpak met korte
lijnen tussen de partijen die belanghebbend, betrokken en verantwoordelijk zijn.
Om deze gebiedsgerichte aanpak effectief te maken is de Provincie Groningen opgedeeld in
zeven gebieden.

Meer lezen? Klik dan hier.

Bron: Projectplan Landschapswerkplaats - vastgesteld door bestuur NPG

Datum 25 mei 2023 Peter Gelling