Ministerie LNV op bezoek bij twee voorloperprojecten Regio Deal NIL

Eind juni heeft Fleur Norbruis, Senior Beleidsmedewerker Natuurinclusieve Landbouw bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een bezoek gebracht aan de pilot ESsentie in Westerwolde en aan de pilot Midwolder Bouwten in Midwolda.

Tijdens dit bezoek hebben de pachters en terrein beherende organisaties toelichting gegeven over de duurzame vorm van landbouw en wat er reeds geleerd is.

Het was een leerzame en interessante dag.

Fleur heeft er zelf het volgende bericht over gedeeld op Linked-In:

Een goed bezoek aan twee voorloperprojecten van de Regio Deal natuurinclusieve landbouw Drenthe, Fryslân en Groningen waarin pachters en terreinbeherende organisaties samenwerken. In Westerwolde werken Staatsbosbeheer en 7 pachters in ESsentie aan een duurzame vorm van landbouw op 70 ha grond van Staatsbosbeheer waarbij geen gebruik wordt gemaakt van gewasbescherming en kunstmest. Er wordt een diversiteit aan gewassen verbouwd, op kleinschalige akkers die gebaseerd zijn op oude perceelstructuren. Er is ruimte voor niet-bewerkte overhoekjes en struiken. Zo ontstaat een gevarieerd landschap, waar insecten en vogels nestelen en voedsel en beschutting vinden. Onderzoekers van de University of Groningen inventariseren elk jaar de insecten, broedvogels en planten. Zo wordt in de gaten gehouden hoe het gebied zich ontwikkelt. Er wordt volop geleerd – bijv. over welke gewassen gedijen en hoe kweek het beste te lijf te gaan.

In het tweede project in Oldambt wordt op 60 ha van het Groninger Landschap naast de Ennemaborg in Midwolda een aantal natuurinclusieve maatregelen getest, gericht op een gezonde bodem en herstel van biodiversiteit: o.a. een ruimer bouwplan, vele bloemrijke akkerranden, minder gewasbestrijdingsmiddelen. Dank Ruben Bosch en Peter W. Gelling voor de uitnodiging. #natuurinclusievelandbouw

Datum 4 september 2023 Peter Gelling