Natuurinclusieve Landbouw als keuzedeel in het middelbaar landbouwonderwijs

De Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw gaat de introductie van een keuzemodule Natuurinclusieve Landbouw in het middelbaar landbouwonderwijs ondersteunen.

Aanleiding
Het realiseren van de doelstellingen op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw (NIL) begint bij de boeren van morgen. Die boeren van morgen zitten nu “op school”. Door te faciliteren in keuzedelen in het curriculum kunnen de studenten die dat wensen vanaf het begin worden meegenomen in de transitie naar Natuurinclusieve Landbouw.
Er wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van keuzedelen ecologisch beheer.

Idee keuzedelen ecologisch beheer
Aeres MBO Leeuwareden en Hogeschool van Hall Larenstein hebben vanaf 2019 de lopende landbouwdeal afgesloten, hiermee was de provincie Friesland voorloper in het faciliteren van het groene onderwijs en de implementatie van het NIL in het curriculum mogelijk te maken danwel te versnellen.

In het kennisconsortium van de Regio Deal is er een voorstel gedaan met de gehanteerde uitgangspunten vanuit het groene onderwijs om keuzedelen te ontwikkelen bij het Terra.
De generatie van vrijwel letterlijk morgen ondergaat nu onderwijs in de groene onderwijsinstellingen en vormt daarmee een van de belangrijkste doelgroepen in de transitie naar Natuurinclusieve Landbouw.

Door keuzedelen aan te bieden zijn studenten niet verplicht het te volgen en juist noodzakelijk te benoemen in het reguliere programma.

Project in het kort
Het Interprovinciaal Overleg heeft als partner Green Deal. Zij hebben zich verbonden aan het stimuleren van haar leden om samen met de onderwijsinstellingen en de agrarische sector in de provincies te werken aan steviger verankering van Natuurinclusieve Landbouw in het onderwijs. Dit is vastgelegd in een provinciale onderwijsdeal waardoor de Regio Deal is aangehaakt om invulling te geven.

De Regio Deal werkt in het project mee door bij te dragen aan het lesmateriaal en de handleidingen in de verschillende keuzedelen. Er wordt gewerkt aan vier keuzedelen met betrekking tot ecologisch beheer en Natuurinclusieve Landbouw.

Het doel is om de vier keuzedelen in te kunnen zetten vanaf augustus 2023 .

Met de keuzedelen wordt er gebruik gemaakt van natuurinclusieve demo leerbedrijven waar studenten middels excursies leren over gerelateerde NIL onderwerpen. Op de bedrijven ligt een uitgewerkte natuurinclusieve opdracht voor studenten om mee aan de slag te gaan.

Landelijke Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw
Op dinsdag 22 november heeft onder andere Peter Gelling namens de Regio Deal een workshop gegeven waarbij ontwikkeling van een keuze-element Natuurinclusieve Landbouw in het beroepsonderwijs werd toegelicht. Op deze dag waren allerlei geïnteresseerden in Natuurinclusieve Landbouw aanwezig en konden hierdoor gelijk mee worden genomen in het lopende project.

Beeld: Argon Fotografie
Beeld: Argon Fotografie

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

Datum 19 december 2022 Peter Gelling