Nieuwe samenstelling Stuurgroep en Dagelijks Bestuur

Het zomerreces is voorbij en er hebben een drietal nieuwe bestuursleden kennis gemaakt met Agenda voor de Veenkoloniën.

Gedeputeerde Henk Emmens heeft de portefuille overgenomen van gedeputeerde Johan Hamster en is de nieuwe voorzitter bij Agenda voor de Veenkoloniën.

Gedeputeerde Jisse Otter heeft de portefuille overgenomen van gedeputeerde Henk Jumelet en is de nieuwe vicevoorzitter bij Agenda voor de Veenkoloniën.

Ook het waterschap Hunze en Aa’s heeft verkiezingen gehad, Jakob Bartelds draagt het stokje over aan Anja Woortman en zij neemt plaats in het Dagelijks Bestuur en in de Stuurgroep van Agenda voor de Veenkoloniën.

Wij kijken uit naar de verdere samenwerking met de nieuwe leden.

Van links naar rechts: Gedeputeerde Jisse Otter (provincie Drenthe), Gedeputeerde Henk Emmens (provincie Groningen), mevrouw Anita Woortman (Waterschap Hunze en Aa’s)

Datum 4 september 2023 Peter Gelling